Arweinwyr gwleidyddol yn edrych ymlaen at 2016

  • Cyhoeddwyd
arweinwyr

Mae'r Prif Weinidog wedi dweud bod cyflwyno system newydd ar gyfer rhoi organau yng Nghymru yn un o'r llwyddiannau mwyaf yn ystod "blwyddyn arbennig arall i Gymru".

Yn ei neges flwyddyn newydd, mae Mr Jones yn dweud bod Cymru yn "parhau, flwyddyn ar ôl blwyddyn, i wneud pethau rhagorol sy'n denu sylw ar draws y byd".

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, bod 2015 wedi bod yn flwyddyn wych i Gymru, a bod gan 2016 y potensial i fod yr un peth.

Yn ôl arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, mae'r flwyddyn "wedi dangos beth sy'n bosib ar y maes chwarae pan fo Cymru'n dod at ei gilydd", tra bod arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams, yn edrych ymlaen at "frwydr" yn etholiad y Cynulliad fis Mai.

'Gwaith caled'

Yn ei neges, dywedodd Mr Jones y byddai'r system newydd o roi organau yn achub bywydau, a'i fod yn falch bod y system wedi dod i rym wedi'r "holl waith caled a'r ymdrech".

Dywedodd hefyd bod mwy o bobl yn cael eu trin gan y gwasanaeth iechyd yng Nghymru nac erioed o'r blaen, ac felly y byddai buddsoddiad y llywodraeth hefyd yn parhau.

Yn ôl y prif weinidog mae "Cymru ar gerdded" ac mae gwasanaethau a'r economi yn dyst o'r gwelliannau.

Soniodd hefyd am lwyddiant Cymru ym myd y campau, gan ddweud mai "perfformiad tîm pêl-droed Cymru oedd y llwyddiant mwyaf ym myd y campau eleni, heb os".

Disgrifiad o’r llun,
Yr economi sy'n derbyn sylw neges Stephen Crabb

Yr economi gafodd sylw neges Mr Crabb, ddywedodd ei fod wedi ymweld â nifer o gwmnïau mawr a bach dros y flwyddyn sy'n llwyddo.

Ychwanegodd: "Mae angen i bobl ar hyd a lled Cymru elwa o economi sy'n cryfhau, ac yn 2016 rydw i'n hyderus y byddan nhw."

Dywedodd hefyd bod 2015 wedi bod yn garreg filltir ar daith datganoli Cymru, fyddai'n arwain at "etholiad Cynulliad cyffrous a gwahanol iawn ym mis Mai wrth i wleidyddion Bae Caerdydd gael cyfrifoldeb am yr arian y maen nhw'n ei wario".

'Cymru'n ennill'

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood wedi galw am sicrhau mai 2016 yw'r flwyddyn pan fo "Cymru'n ennill ar y cae ac oddi arno".

Dywedodd bod angen i arweinwyr gryfhau er mwyn delio gydag argyfyngau'r byd, ond ychwanegodd bod 2015 yn flwyddyn i'w chofio oherwydd llwyddiant chwaraeon Cymru.

Cymrodd y cyfle i edrych ymlaen at etholiad y Cynulliad hefyd, gan ddweud: "Rwy'n edrych ymlaen at deithio ar hyd a lled y wlad a phledio achos Plaid Cymru a rhannu fy ngweledigaeth dros Gymru."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Kirsty Williams bod ei phlaid yn dechrau 2016 "yn unedig, yn tyfu ac yn barod am frwydr"

Edrych ymlaen at yr etholiad wnaeth arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol hefyd, a dywedodd Kirsty Williams bod ei phlaid yn dechrau 2016 "yn unedig, yn tyfu ac yn barod am frwydr".

Ychwanegodd: "Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn sicrhau bod llywodraeth yn gweithio drwy roi pobl yn gyntaf...

"Yn 2016 ein tasg fydd dangos i bobl y gallwn ni eu helpu i gyrraedd eu huchelgais".

Ond bydd arweinwyr y pedair plaid yn cadw llygad ar y sialens sydd i ddod gan UKIP ym mis Mai, gydag arolygon barn yn awgrymu y gall y blaid ennill nifer o seddi yn y Senedd.

Dywedodd eu harweinydd yng Nghymru, Nathan Gill, wrth gynhadledd y blaid yn yr hydref ei fod yn "obeithiol iawn" o ennill saith neu wyth sedd.

"Rydw i wedi darogan ers tipyn o amser y bydd Cymru yn dod yn un o'r ardaloedd cryfaf i UKIP o fewn y DU," meddai.

"Ym mis Mai fe wnawn ni weld hynny'n cael ei wireddu."