BBC Cymru Fyw

Hofrennydd heddlu: Gwasanaeth newydd yn dod i rym

Published
Mae gwasanaeth hofrennydd penodol Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer defnydd unigryw'r llu wedi dod i ben.
Fe wnaeth y criw oedd yn cynnal yr hen wasanaeth - criw X99 - drydar nos Iau fod y llu yn ymuno â gwasanaeth NAPAS am hanner nos.
Mae'n golygu y bydd yr hofrenyddion agosaf sy'n gwasanaethu'r ardal nawr wedi eu lleoli un ai yn Sain Tathan, Bro Morgannwg neu ym Mhenarlâg, Sir y Fflint.
Roedd yr hen wasanaeth yn gweithredu o Ben-bre, ger Llanelli.
Fe fydd y safle ym Mhen-bre yn cael ei gadw, ond nid fel cartref parhaol i'r gwasanaeth newydd.
Mae nifer o aelodau seneddol ac aelodau'r Cynulliad wedi beirniadu'r cynllun sy'n cael ei gefnogi gan Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys.

Y drefn newydd

Hofrenyddion o Sain Tathan, Penarlâg neu safleoedd yn Lloegr fydd yn gyfrifol am roi gwasanaeth i'r ardal o dan y drefn newydd.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Christopher Salmon wedi amddiffyn y cytundeb gan ddweud nad oedd dewis gan y llu o ran ymuno yng nghynllun NAPAS.
Ychwanegodd y bydd y gwasanaeth newydd ar gael 24 awr y dydd, o'i gymharu â 12 awr ar hyn o bryd.
Dywedodd y bydd y drefn newydd yn arbed tua £275,000 y flwyddyn.

Straeon perthnasol

  • Hofrennydd: 'Cynnig gwasanaeth 24 awr'