Arestio pedwar o bobl wedi tan mewn ysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Guto Orwig

Mae pedwar o bobl wedi eu harestio yn dilyn tân mewn ysgol gynradd yng Nghwmbrân Ddydd Calan.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 02:27 fore dydd Gwener a bu 10 o griwiau tan yn brwydro i ddiffodd y fflamau oedd wedi dechrau yn adeilad babanod a meithrinfa Ysgol Coed Efa.

Mae ymchwiliad troseddol ar y cyd yn cael ei gynnal gan y gwasanaeth tân a Heddlu Gwent i ddarganfod achos y digwyddiad.

Ffynhonnell y llun, Cyngor Torfaen

Fe gymerodd hi dair awr i ddod â'r fflamau dan reolaeth ac roedd 55 o ddiffoddwyr ar y safle pan oedd y tân ar ei waethaf.

Mae pedwar, gafodd eu harestio nos Wener, wedi eu rhyddhau ar fechniaeth wrth i'r ymchwiliad barhau.

Cyfraniadau ariannol

Yn barod, mae £2,000 wedi ei gasglu arlein er mwyn helpu'r ysgol i dalu am adnoddau newydd.

Dywedodd Cerri Loder, 27 oed, a sefydlodd y dudalen gyda mamau eraill, ei bod wedi ei synnu gyda nifer y cyfraniadau hyd yma.

"Mae fy merch ym mlwyddyn un ac roeddwn i a mamau eraill yn ein dagrau wrth gatiau'r ysgol. Mae'n drychineb."

"Bydd unrhyw arian y byddwn ni'n godi yn helpu i gael y plant yn ol i'r ysgol ac yn ol i normalrwydd cyn gynted â phosib."

Wrth roi ei hymateb i'r tân, dywedodd Gill Ellis, prif athrawes yr ysgol: "Mae hyn yn gwbl drychinebus i'r ysgol a'r holl ddisgyblion.

"Mae'r tân wedi dinistrio adeilad y babanod a'r feithrinfa ond bydd yr holl ysgol ynghau ddydd Llun a dydd Mawrth.

"Bydd gwaith i ddiogelu'r safle ac adfer pŵer yn digwydd dros y dyddiau nesaf, cyn i ni gyfarfod fore Llun i ystyried pa mor gynnar y gallwn ni ailagor yr ysgol a sicrhau nad y'n ni'n amharu'n ormodol ar addysg y disgyblion."

Mae dros 500 o blant yn mynychu'r ysgol gymunedol.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101 gan nodi'r rhif 143 01/01/16.