Rhybudd tywydd yn parhau mewn grym dros y penwythnos

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Y Swyddfa Dywydd/Llinos Davies

Mae rhybudd melyn 'byddwch yn ymwybodol' yn parhau mewn grym ar gyfer rhannau o Gymru ddydd Sadwrn.

Mae disgwyl i gyfnodau o law trwm barhau ar draws y canolbarth a'r de trwy'r penwythnos.

Mae'r rhybudd wedi bod mewn grym ers 18:00 ddydd Gwener.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, mae disgwyl i'r glaw dawelu nos Sadwrn cyn i'r tywydd garw ailddechrau fore Sul.

Dywedodd y prif ragolygydd: "Ni fyddai glaw ar y raddfa yma yn cael llawer o effaith fel arfer, ond gan fod y tir yn soeglyd mae mwy o risg o lifogydd arwynebol lleol na'r arfer."

Mae'r rhybudd tywydd mewn grym ar gyfer Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Benfro, Sir Fynwy, Sir Gaerfyrddin a Thorfaen.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae'r glaw eisoes wedi effeithio ar rai o ddigwyddiadau chwaraeon y penwythnos. Mae'r gem bêl-droed rhwng Casnewydd a Hartlepool ddydd Sadwrn wedi ei gohirio oherwydd bod cae Rodney Parade dan ddŵr.