Twll: Cysylltiad â glo yn 'annhebygol'

Cyhoeddwyd

Mae'n "annhebygol" mai hen waith glo achosodd i dwll mawr ymddangos mewn palmant ar stryd yn sir Pen-y-bont, medd adroddiad.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Coronation Terrace yn Nantyffyllon tua 07:50 fore dydd Iau.

Mae'r Awdurdod Glo wedi cynnal asesiad cychwynol i'r digwyddiad, ac mewn datganiad, dywedodd yr awdurdod fod eu hymchwiliad "yn awgrymu nad oes cysylltiad rhwng y digwyddiad â chloddio am lo.

Yn dilyn y digwyddiad, dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth tân fod dyn wedi ei asesu, ond nad oedd wedi ei anafu.

Dywedodd yr Awdurdod Glo fod y twll yn mesur tri medr wrth 3.2 medr ac yn bedwar medr o ddyfnder.

Dywedodd y datganiad: "Mae'r twll yn ffinio ag adeilad preswyl ac yn ymestyn ychydig o dan y ffordd."

"Mae'n hymchwiliadau cychwynol yn awgrymu ei bod hi'n annebygol bod cysylltiad rhwng y twll â chloddio am lo."

"Serch hynny, rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r cyngor wrth iddyn nhw ymchwilio."

"Os bydd yr ymchwiliadau'n datgelu fod hyn wedi ei achosi gan waith glo nad oedd wedi ei gofnodi, byddwn yn cynnal gwaith atgyweirio fel y bo angen."