Dyn o Awstralia yn y ddalfa wedi ymosodiad honedig

Cyhoeddwyd

Mae dyn 27 oed o Awstralia wedi bod o flaen llys yn Llandudno ar gyhuddiad o anafu dyn mewn tafarn ar Ŵyl San Steffan.

Roedd Scott Williams yn Nhafarn Bron Eryri ym Mhenmaenmawr pan ddigwyddodd yr ymosodiad honedig.

Glywodd y llys fod Jake Pickstock, 18 oed, wedi syrthio i lawr grisiau ar ôl cael ei daro.

Aed ag e i ysbyty yn Stoke-on-Trent, ac yn ôl adroddiadau, mae'n gwella ar ôl cael llawdriniaeth i'w gefn.

Achosi niwed bwriadol

Mae'n debyg bod Williams yn ei ddagrau yn y llys wrth iddo glywed ei fod yn wynebu cyhuddiad o achosi niwed bwriadol.

Yn wreiddiol, rhoddodd ynadon ganiatâd i'w ryddhau ar fechniaeth, cyhyd a'i fod yn ildio'i basports Awstraliaidd a Phrydeinig a'i fod yn cadw at amodau cyrffyw yng nghartref perthnasau iddo yn ardal Warrington, ond wedi apêl gan gyfreithiwr Gwasanaeth Erlyn y Goron, cafodd ei gadw yn y ddalfa.

Clywodd y llys fod Mr Williams i fod i ddychwelyd i Sydney yn Awstralia ar 14 Ionawr.

Mae disgwyl iddo fynd o flaen barnwr yn Llys y Goron Caernarfon wythnos nesa.