Pryder am y cynnydd yng nghost angladdau ym Mhowys

Cyhoeddwyd

Mae 'na bryder bod y cynnydd mawr yng nghost angladdau ym Mhowys yn mynd i fod yn ormod i lawer o deuluoedd.

Mae pris claddu gannoedd o bunnoedd yn ddrytach eleni nag yr oedd y llynedd wrth i Gyngor Powys geisio adfer y costau o gynnal eu mynwentydd.

Mae 19 mynwent yn y sir, ac mae'r cyngor yn dweud bod y gwaith o ofalu amdanyn nhw'n "ddrud iawn".

I geisio adfer y costau rheiny, mae'r cyngor yn dweud nad oes dewis ganddyn nhw ond adolygu'r ffioedd sydd yn gysylltiedig â chynnal angladd.

  • Y llynedd roedd torri bedd sengl ym Mhowys yn costio £376. Ers 1 Ionawr, mae wedi cynyddu i £621.
  • Mae prynu plot â'r hawl unigryw i gladdu ynddo wedi codi o £434 i £716, cynnydd o bron i £300.
  • Doedd dim cost ychwanegol am gladdu ar ddydd Sadwrn, ond nawr, mae'n rhaid talu £400 yn fwy.

Mae Geraint Peate yn trefnu llawer o angladdau ym Mhowys o swyddfa'i gwmni yn y Trallwng. Mae e'n credu y bydd cynyddu'r prisiau yn "rhoi straen mawr" ar rai teuluoedd.

"Bob blwyddyn, de ni'n cael llythyr tua cychwyn Rhagfyr, yn codi ryw 10 - 15%, ond pan es i edrych i mewn iddo, roedd o i fyny 60%.

"Rhan fwya, mae pobl yn paratoi ac yn safio pres at y diwrnod hwnnw, ond i'r rhai sydd ddim wedi paratoi, dwi ddim yn gwybod beth maen nhw'n mynd i'w wneud."

"Mae'n mynd i wneud pethau'n fwy anodd i ni ymgymerwyr. Ond y peth mwya dwi'n poeni am ydy, wyddoch chi, bydd rhaid rhoi mwy o bwysau ar y teulu i wneud yn siwr bod yna bres yna i dalu amdano."

'Dim dewis arall'

Mae Cyngor Powys yn dweud fod y penderfyniad wedi bod yn anodd, ac yn un o lawer y mae'n rhaid iddyn nhw wneud.

Mae'r awdurdod yn ceisio gwneud arbedion o £27m dros dair blynedd, a chlywodd y cyngor cyn y Nadolig y byddai'n wynebu'r toriad cyllideb mwyaf o'r holl siroedd gan Lywodraeth Cymru.

Ffynhonnell y llun, Oliver Dixon/Geograph

Mae'r cyngor yn wynebu pwysau ariannol difrifol, meddai'r cynghorydd John Powell, sy'n gyfrifol am fynwentydd ar gabinet Powys.

Nid penderfyniad hawdd yw codi ffioedd meddai, ond oherwydd y pwysau ariannol, does dim dewis arall.