Teyrnged Ysgol Gyfun Cwm Rhymni i ddau fu farw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Facebook

Mae dau berson ifanc a gafodd eu lladd mewn gwrthdrawiad yn Sir Caerffili wedi eu henwi.

Bu farw Connor Williams, 17, a Conor Tiley, 18, y ddau o ardal Aberbargoed, yn y fan a'r lle nos Sul.

Fe gafodd Heddlu Gwent eu galw i Heol Newydd, Tir-y-Berth, Hengoed, ychydig cyn 19:30.

Cafodd dyn 18 oed arall o ardal Aberbargoed ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, gydag anafiadau difrifol ac mae dal yn yr ysbyty.

Dywedodd yr heddlu fod y gwrthdrawiad rhwng car Ford Fiesta porffor a Vauxhall Astra lliw arian.

Teyrngedau

Mae teulu Conor Tiley wedi dweud bod "pawb oedd yn ei adnabod yn ei garu."

"Mi oedd ei wên fawr yn goleuo unrhyw ystafell. Mi fyddwn i yn gweld ei eisiau ond fydd o byth yn cael ei anghofio ac mi fydd wastad yn ein calonnau a'n meddyliau."

Mi oedd ffrindiau Connor Williams yn ei alw yn 'Eggy'.

Wrth dalu teyrnged dywedodd ei deulu: "Fo oedd ein hanadl, ein hapusrwydd, ein bywyd."

Disgrifiad,
Disgyblion Ysgol Gyfun Cwm Rhymni a phennaeth y chweched dosbarth, Lloyd Mahoney, yn ymateb i'r newyddion

Mae Prifathro Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Owain ap Dafydd wedi dweud bod y ddau fachgen yn "boblogaidd, hoffus a hynaws."

"Cwblhaodd Connor Williams ei astudiaethau gyda ni y llynedd. Fe'i cofir gan bawb fel bachgen llawen, a chanddo synnwyr digrifwch iach ac un a oedd yn ffrind da iawn i lawer.

"Roedd Connor Tiley ar ei flwyddyn olaf ac yn bwriadu astudio busnes yn y brifysgol. Roedd eisoes wedi mentro i fyd busnes drwy weithio fel DJ lleol ac roedd wrth ei fodd ym myd cerddoriaeth.

"Collir y ddau yn arw gan gymuned yr ysgol a'r gymuned ehangach. Danfonwn ein cydymdeimlad dwysaf i'r ddau deulu ar adeg mor eithriadol o anodd a phoenus.

"Deallwn fod Cameron Nicholas yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty ar hyn o bryd. Mae ein meddyliau hefyd gydag ef a'i deulu."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un â gwybodaeth gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101.