Iawndal o £50,000 i ddynes wedi damwain mewn lifft

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Empics

Mae gofalwraig wedi derbyn mwy na £50,000 mewn iawndal ar ôl iddi ddisgyn i lawr siafft lifft mewn cartref nyrsio lle bu farw claf wedi'r digwyddiad.

Syrthiodd Carol Conway, 52 oed, 20 troedfedd (6m) yng Nghartref Gofal Pontcanna House, Caerdydd, yn 2012 tra ei bod yn gwthio May Lewis, 96 oed, yn ei chadair olwyn.

Cafodd perchennog y cartref, Dr Nasik Al-Mufti ddirwy o £100,000 ym mis Awst am dorri rheolau iechyd a diogelwch.

Dywedodd Cyngor Gofal Cymru nad oedd ei gweithredoedd yn fwriadol nac yn ddi-hid.

Bu farw Mrs Lewis, a oedd ddim ond wedi bod yn y cartref ers pum niwrnod, wedi iddi dorri 52 o esgyrn yn ei chorff.

Torrodd Mrs Conway, a oedd wedi bod yn ofalwraig am 29 mlynedd, ei chefn, asennau a'i throed, ac fe gafodd niwed i'w hysgyfaint, ac roedd yn anymwybodol.

"Byddaf yn mewn poen am weddill fy mywyd. Nid wyf yn gallu gwneud unrhyw beth fel yr oeddwn wedi arfer gwneud" meddai.

"Nid yw'r arian yn golygu unrhywbeth i mi. Y peth mwyaf gwerthfawr sydd gennym yw ein hiechyd.

"Rwy'n gwybod fy mod yn ffodus iawn i fod yn fyw, ond mae bywyd wedi newid gymaint oherwydd y ddamwain ofnadwy yma. Rwy'n cymryd 32 o dabledi bob dydd ac nid wyf byth yn rhydd o boen.

"Rwy'n dal i gael hunllefau ofnadwy yn meddwl am May a'i theulu.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Dr Al-Mufti wedi cyfaddef i dorri rheolau iechyd a diogelwch ym mis Awst y llynedd

"Dylai May Lewis druan fod wedi marw yn dawel yn ei chwsg, wedi ei hamgylchynu gan ei anwyliaid, nid gyda 52 o esgyrn wedi torri, ar waelod y siafft lifft dywyll."

Bu Mrs Conway yn gweithio yn Pontcanna House am dair blynedd.

Roedd Dr Al-Mufti yn berchennog ar y cyd ar y cartref gofal, gyda'i gŵr, pan ddechreuodd problemau gyda'r lifft yn 2012.

Clywodd gwrandawiad Cyngor Gofal Cymru yng Nghaerdydd y mis diwethaf fod peiriannydd wedi cynghori'r staff i beidio defnyddio drysau'r ail lawr, ond roedd staff yn aml yn defnyddio allwedd argyfwng yn rheolaidd pan nad oeddent yn agored.

Fe glywodd y gwrandawiad fod Dr Al-Mufti "yn caniatau, ond ddim yn annog " y defnydd o'r allwedd argyfwng.