Agor canolfan hamdden newydd yn Aberafan wedi tân

Y pwll nofio newydd Image copyright Celtic Leisure

Mae canolfan hamdden newydd wedi agor yn Aberafan, wedi'r hen adeilad gael ei dinistrio gan dân saith mlynedd yn ôl.

Wedi'r tân yn 2009, cafodd yr adeilad ei ddymchwel yn 2011.

Mae gan y ganolfan newydd bwll nofio, campfa a stiwdio ar gyfer dosbarthiadau hamdden.

Dywedodd Anthony Williams o gwmni Celtic Leisure bod cannoedd o bobl wedi cofrestru i ddefnyddio'r cyfleusterau yn y ganolfan.