Anrhydeddau'r Flwyddyn Jo Blog

Cyhoeddwyd

"Mae'r cwîn yn cael eu rhoi nhw, pam na cha' i?" Doedd Cymru Fyw ddim am ypsetio'r blogiwr crintachlyd Jo Blog ar ddechrau blwyddyn newydd, felly mi aeth o ati i lunio ei restr anrhydeddau ei hun! Dyma i chi rhai o'r Cymry sydd wedi creu argraff ar Jo yn ystod y 12 mis diwethaf.

Gwrthod nes i wrth gwrs. Ond dyma rai anrhydeddau yr hoffwn i eu cynnig. Mae rhai o ddifri, rhai eraill â nhafod yn fy moch. Tybed allwch chi ddweud pa rai yw pa rai?

Tudur Owen OMB (O Mam Bach) - Mae'n iawn iddo fe gael un o'i wobrau ei hun. Nid ar ran ei hun wrth gwrs ond ar ran y tîm - fel 'na maen nhw i gyd, yn de? Ond roedd ei ddarllediad o a'i dîm y prynhawn dydd Sadwrn ar ôl y bomio yn Paris yn grêt.

Roedd y BBC wedi treulio'r bore yn ymdrybaeddu yn y trychineb. 'A nawr drosodd a ni at Tudur Owen.' Sut oedd e fod i ddilyn hynny gyda rhaglen ddoniol? Duw a ŵyr. Ond fe wnaeth, a hynny gyda steil.

Disgrifiad o’r llun,
Doedd hi ddim yn hawdd i Tudur a'i dîm newid cywair ar ôl y newyddion erchyll o Baris

Shân Cothi DiDd (Dal i Ddisgwyl)- Lapiodd hi ei hun yn yr Union Jac a chanu God Save the Queen yn 2015 i ddathlu teyrnasiad di-ben-draw Elisabeth yr II.

Ond doedd hyd yn oed hynny ddim yn ddigon i gael bod yn Dame Shân. Be nesa meddech chi? Cymer hon i aros pryd Shân fach.

Disgrifiad o’r llun,
Pwy sydd eisiau gwobr gan Jo Blog pan mae 'na record byd wedi ei thorri yn 2015?

Yr Athro Jerry Hunter BBBB (Boed Ben Bid Bont) - Fe agorodd Pontio. Ar amser. Yn unol â degfed amserlen Yr Athro Hunter. Un fach arall ar ran y tîm wrth gwrs!

Ffynhonnell y llun, Empics
Disgrifiad o’r llun,
"Oes 'na baned i'w chael 'ma?" Canolfan Pontio agorodd flwyddyn yn hwyrach na'r disgwyl

Ifan Jones Evans DJI (Dai Jones In-waiting) - Allwn i ddim creu rhestr heb gynnwys Ifan Jones Evans arni - fel pob cynhyrchydd radio a theledu yn ystod 2015 fe ymddengys. Mae e bellach chwarter ffordd drwy ei brentisiaeth i fod yn Dai Jones.

Mae e eisoes wedi meistroli'r 'presennol-ymhob-man' ond mae ganddo dipyn o waith eto ar y bol a'r tîn. Ond nawr bod 'da fe wraig siawns na ddaw hynny. Pob lwc boi!

Disgrifiad o’r llun,
Fydd y ffermwyr ifanc yma wedi ymddeol cyn i Ifan orffen ei brentisiaeth?

Dylan Jones MMM (Melys Moes Mwy) - Am lwyddo i ddarlledu am flwyddyn gyfan a chynnwys gair mwys ym mhob un blydi brawddeg. Yn waeth na hynny mae e mor catching nes bod pawb o'i gwmpas e wrthi hefyd. Radio Crymi os buodd yna erioed.

Disgrifiad o’r llun,
Ydy Dylan yn defnyddio geiriau mwys yn rhy aml? Pyn-derfynwch chi ! ( O na! 'da ni i gyd wrthi! - gol)

Neuadd Pantycelyn TS (Teml Sanctaidd) - Rhywsut fe drodd o fod yn neuadd breswyl i fod yn deml. Ydy hon yn cyfri fel gwyrth ar ran April MacMahon, Is-Ganghellor Aberystwyth gynt?

Bydd Syr Emyr Jones Parry'r Llywydd yn siŵr o wneud nodyn erbyn pan fydd e'n ceisio'i throi hi'n sant. Ond y cam cyntaf yw gadael y fuchedd hon wrth gwrs... a fydd dim prinder o wirfoddolwyr i'w helpu hi ar y ffordd...

Disgrifiad o’r llun,
Addolwyr yn ymgynnull tu allan i'r Deml Sanctaidd, neu Neuadd Pantycelyn fel y mae'n cael ei nabod gan rai

Nigel Owens RhC (Rhyddid Cymru) - Nid am reffarïo gêm derfynol Cwpan Rygbi'r Byd ond am reffarïo Tregwyr a Chrymych yn union wedyn. Troediodd un o lwyfannau mwyaf y byd a bod yn fe'i hun drwodd a thro a phrofi drosodd a throsodd ei fod e ei hun yn uffarn o seren.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
"Cerdyn melyn i ti Jo am fod mor ddig'wilydd 'da rhai o dy gyd-Gymry"

Blwyddyn newydd dda i chi.

Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!