Adrannau brys dau ysbyty yn 'hynod brysur'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi gofyn i bobl osgoi defnyddio adrannau brys yn Ysbyty Treforys, Abertawe, ag Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont, gan fod yr unedau brys yno'n hynod o brysur ar hyn o bryd.

Dywed y bwrdd iechyd bod niferoedd uchel iawn o argyfyngau meddygol yn dilyn cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn golygu bod cynnydd sylweddol yn y defnydd o'r unedau yn y ddau ysbyty, gydag Ysbyty Treforys wedi gweld cynnydd o 25% o gymharu gyda'r defnydd arferol dros y cyfnod yma.

Mae'r cynnydd yma, ynghyd a phrinder staff mewn rhai adrannau, wedi creu oedi i rhai cleifion, ac mae'r bwrdd yn gweithio'n galed i ymdopi gyda hyn, yn ôl datganiad.

Mae'r bwrdd iechyd yn gofyn i bobl fynd at eu meddygon teulu yn y gyntaf, os nad ydynt yn dioddef o salwch difrifol neu anaf sy'n golygu bod yn rhaid mynd i'r unedau brys. Mae cleifion hefyd yn cael eu cynghori i ddefnyddio uned mân anafiadau yn Ysbyty Singleton ag Ysbyty Castell-nedd Port Talbot os oes angen.

Ychwanegodd datganiad y bwrdd iechyd y gall cleifion sy'n ymweld ag unedau brys yn Ysbyty Treforys, Abertawe, ag Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ddisgwyl oedi am amser hir cyn derbyn triniaeth gan fod staff yr adrannau'n gorfod canolbwyntio ar gleifion sy'n ddifrifol wael yn gyntaf.