Agor cwest corff mewn coedwig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dot Potter/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Coedwig Clocaenog ger Pentrellyncymer, Sir Conwy

Mae cwest wedi ei agor i farwolaeth dyn wedi i'w gorff gael ei ddarganfod mewn coedwig anghysbell yng ngogledd Cymru.

Cafwyd hyd i weddillion corff y dyn ar 14 Tachwedd yng Nghoedwig Clocaenog ger Pentrellyncymer, Sir Conwy.

Daeth yr heddlu ac arbenigwyr fforensig i'r casgliad fod y dyn wedi marw o anafiadau difrifol i'w ben.

Wrth agor y cwest yn Rhuthun, dywedodd crwner Dwyrain a Chanolbarth Gogledd Cymru, John Gittins, fod ymchwiliad yr heddlu yn parhau, yn y gobaith o geisio sefydlu pwy oedd y dyn a phryd y bu farw.

Cafodd y gwrandawiad ei ohirio a dywedodd y crwner nad oedd diben gosod dyddiad ar gyfer y gwrandawiad nesaf ar hyn o bryd.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio am wybodaeth, gan ddweud fod y dyn dan sylw dros 54 oed a rhwng tua phum troedfedd ac wyth modfedd a phum troedfedd a 10 modfedd o daldra.

Ychwanegon nhw fod ei gorff wedi bod yn y goedwig ers amser maith.