Ysgol i ail-agor yn dilyn tân difrifol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Guto Orwig

Mae disgwyl i ysgol gynradd yng Nghwmbrân gafodd ei difrodi mewn tân ail-agor yr wythnos nesa'.

Aeth Ysgol Coed Efa ar dân yn gynnar ddydd Calan.

Er bod disgwyl i'r ysgol ail-agor, does dim modd dweud ar hyn o bryd os bydd yr holl ddisgyblion yn gallu dychwelyd yr un pryd.

Mae pedwar o lanciau wedi eu harestio a'u rhyddhau ar fechnïaeth yn dilyn y digwyddiad.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 02:30 fore Gwener a bu 10 o griwiau tân yn brwydro i ddiffodd y fflamau oedd wedi dechrau yn adeilad babanod a meithrinfa Ysgol Coed Efa.

Dywedodd Cyngor Torfaen y byddai'n adeiladu ystafelloedd dosbarth dros dro o fewn pythefnos ond fe allai'r tywydd achosi oedi cyn cwblhau'r gwaith.

Ychwanegodd llefarydd ar ran y cyngor y byddai'r cwmni yswiriant yn talu am gost yr adeilad presennol oedd wedi ei ddifrodi, ond nid oedd hyn yn agos at y gost o godi adeilad newydd.