Streic reilffordd: Trafodaethau newydd

  • Cyhoeddwyd
Streic Arriva Cymru

Mae trafodaethau wedi bod rhwng Trenau Arriva Cymru a'r undebau ddydd Mawrth, ddiwrnod wedi streic 24 awr gweithwyr rheilffordd.

Cafodd pob gwasanaeth sy'n cael ei redeg gan y cwmni eu canslo ddydd Llun, oherwydd anghydfod gydag undebau ASLEF a'r RMT.

Mae'r undebau'n anhapus gyda newidiadau i amodau gwaith.

Ond bydd y ddwy ochr yn cynnal trafodaethau yng Nghaerdydd er mwyn ceisio datrys yr anghydfod.

Yn y cyfamser, mae Trenau Arriva Cymru'n cynghori teithwyr i wirio'u trefniadau cyn teithio y bore 'ma.