Penodi arweinydd newydd National Theatre Wales

  • Cyhoeddwyd
Kully ThiaraiFfynhonnell y llun, NTW

Kully Thiarai fydd Prif Weithredwraig a chyfarwyddwraig artistig newydd National Theatre Wales.

Hi oedd cyfarwyddwr artistig Cast, sef adeilad celfyddydol yn Doncaster gafodd ei agor yn 2013.

Dros gyfnod o bron i 30 mlynedd mae wedi bod yn gyfrifol am arwain nifer o theatrau a chynhyrchiadau sydd wedi eu llwyfannu yng Nghymru, ar draws Prydain ac yn rhyngwladol.

Ei bwriad, meddai, yw datblygu ar y gwaith sydd wedi digwydd dan arweiniad John McGrath.

"Dw i'n bwriadu adeiladu ar ei etifeddiaeth trwy sicrhau bod National Theatre Wales yn parhau i fod yn wreiddiol, radical a pherthnasol.

"Mae nifer o bobl a sefydliadau wedi cyfrannu yn wych i wneud y cwmni yn un llwyddiannus yn genedlaethol a rhyngwladol a dw i'n edrych ymlaen at weithio gyda nhw i gyd."

Disgrifiad o’r llun,
John McGrath oedd prif weithredwr blaenorol y cwmni

Mae ei phenodiad i'r rôl yn golygu bod nifer o theatrau yng Nghymru rwan yn cael eu harwain gan fenywod yn cynnwys Pontio, Sherman Cymru a Theatr Clwyd Cymru.

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates:

"Rwyf yn croesawu penodiad Kully Thiarai fel cyfarwyddwr artistig newydd National Theatre Wales. Mae'n wych i weld person mor ddeinamig ag un sydd yn ennyn cymaint o barch yn gweithio yn y swydd hon.

"Rwyf am weld mwy o bobl yn cymryd rhan mewn ac yn mwynhau'r celfyddydau yng Nghymru ac rwyf felly wedi fy nghyffroi o wybod am brofiad Kully wrth ddatblygu'r celfyddydau yn Doncaster."