Iechyd fydd 'prif flaenoriaeth' etholiadol Plaid Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Elin Jones A.C.

Dyfodol y gwasanaeth iechyd yng Nghymru fydd "prif flaenoriaeth" Plaid Cymru yn etholiad y Cynulliad ym mis Mai. Dyna mae llefarydd iechyd y blaid, Elin Jones wedi dweud.

Mae'r AC yn dweud y bydd "Cytundeb Canser" y blaid yn helpu GIG i wneud y "newidiadau sylfaenol" sydd ei angen.

Tri phwynt sydd yn y cytundeb ac mae'n cynnwys addewid y bydd cleifion yn cael gwybod os oes gyda nhw ganser o fewn 28 diwrnod.

Ym mis Hydref mi oedd 81% o gleifion oedd wedi cael diagnosis wedi cychwyn ar eu triniaeth o fewn 62 diwrnod.

85.6% oedd y ffigwr ym mis Medi. Mis Hydref oedd y mis gwaethaf ers Ebrill 2013.

Cynllun 100 diwrnod

Ym mis Rhagfyr y llynedd mi gyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething gynllun 100 diwrnod gan y byrddau iechyd i wella gwasanaethau canser ac amseroedd aros.

Mae Elin Jones yn dweud nad ydy gweinidogion llafur wedi cyrraedd targedau GIG yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

"Rydyn ni'n meddwl bod yna angen am newid sylfaenol fan hyn a dyna pam ein bod ni yn cyflwyno cynigion diddorol a radical ar gyfer dyfodol y GIG."

Mae Plaid Cymru hefyd wedi dweud y bydden nhw yn cyflwyno "cronfa triniaethau newydd" fyddai yn gwella mynediad i gyffuriau canser a chefnogaeth unigol ar gyfer cleifion cyn, yn ystod ac ar ôl eu triniaeth canser.