Yr arwyr rhan amser

  • Cyhoeddwyd

Mae pobl Bangor yn dal i siarad am y diwrnod hyd heddiw - y diwrnod y daeth cewri Napoli i Ffordd Farrar a cholli yn erbyn y tîm lleol o chwaraewyr rhan-amser.

Ar 5 Medi 1962 cafodd y byd pêl-droed ei ysgwyd i'w seiliau gan fuddugoliaeth ryfeddol y tîm o ogledd Cymru. Mae'r Dinasyddion wedi bod ar sawl antur Ewropeaidd arall ers hynny.

Ar 20 Chwefror 2016 mae arddangosfa wedi ei threfnu gan Gymdeithas Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Bangor yn agor yn Storiel, amgueddfa ac oriel y ddinas, yn olrhain anturiaethau'r clwb yng nghystadlaethau Ewrop dros y blynyddoedd.

Fel tamaid i aros pryd, dyma i chi oriel luniau sy'n cyfeirio at y dair gêm arwrol chwaraeodd Bangor yn erbyn Napoli yn 1962. Diolch i glwb Pêl-droed Dinas Bangor am gael cyhoeddi'r lluniau.

Disgrifiad o’r llun,
Ennill Cwpan Cymru yn 1961/62 roddodd y cyfle i glwb pêl-droed Bangor chwarae yng Nghwpan Enillwyr Cwpanau Ewrop y tymor canlynol
Ffynhonnell y llun, Bangor City
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r chwaraewyr a'u partneriaid yn dathlu'r fuddugoliaeth yng Nghwpan Cymru. Ond pwy fyddai eu gwrthwynebwyr yng Nghwpan Enillwyr Cwpanau Ewrop?
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ffordd Farrar yn orlawn ar 5 Medi 1962 ar gyfer ymweliad AC Napoli yng nghymal cyntaf, rownd gyntaf Cwpan Enillwyr Cwpanau Ewrop
Disgrifiad o’r llun,
Y ddau dîm i wynebu ei gilydd yn y rhaglen swyddogol
Disgrifiad o’r llun,
Y cefnogwyr yn llifo i'r maes ar ôl buddugoliaeth hanesyddol Bangor o 2-0 yn erbyn Napoli. Roedd Roy Matthews wedi rhoi'r tîm cartre ar y blaen ychydig cyn hanner amser. Sgoriodd Ken Birch o'r smotyn i ddyblu'r fantais ar gyfer yr ail gymal fyddai'n cael ei chwarae yn yr Eidal
Disgrifiad o’r llun,
"Napoli yn methu yn erbyn tîm di-nod o Brydain". Pennawd di-flewyn-ar-dafod papur newydd y Corriere Dello Sport ar ôl y canlyniad annisgwyl
Disgrifiad o’r llun,
Eddie Murphy, Bill Souter a Iorys Griffiths ar ben y byd cyn hedfan i Napoli ar gyfer yr ail gymal
Ffynhonnell y llun, Angelo Fusco
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o gewri Napoli ddaeth yn agos iawn at gael eu curo gan chwaraewyr rhan-amser Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Yn yr ail gymal yn Napoli ar Medi 26, o flaen torf o 80,000, mi lwyddodd y tîm cartref i ganslo mantais Bangor gyda Mariani a Ronzon yn ei gwneud hi'n 2-2 dros y ddau gymal. Roedd hi'n ymddangos mai'r Cymry fyddai'n ennill lle yn y rownd nesa ar ôl i Jimmy McAllister sgorio. Ond llwyddodd Pornella i sgorio drydedd gôl i'r Eidalwyr a sicrhau y byddai'r ddau glwb yn gorfod chwarae eto.
Disgrifiad o’r llun,
Yn Highbury, cartref Arsenal, y daeth yr antur i ben i'r gwŷr o Ogledd Cymru gyda Napoli yn ennill o 2-1. Unwaith eto Jimmy McAllister sgoriodd i Fangor. Er gwaetha'r siom, mae pobl hyd heddiw yn dal i sôn am y pnawn o Fedi yn 1962 pan lwyddodd y tîm rhan-amser o gynghrair Sir Gaer i drechu'r cewri o'r Eidal.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd camp Bangor yn stori 'Roy of the Rovers' go iawn, ond yng nghomic 'The Hornet' y cafodd y stori dylwyth teg yma ei chyhoeddi yn 1964