Ceisio llofruddio: Cyhuddo dyn wedi 10 mlynedd

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei gyhuddo o geisio llofruddio yn dilyn digwyddiad yn ne Cymru 10 mlynedd yn ôl.

Mae'r cyhuddiad yn ymwneud ag ymosodiad ar ddyn yng Nghwm Ogwr ar Ragfyr 2, 2006, pan gafodd anafiadau difrifol i'w ben a'i wyneb.

Cafodd Jason Patrick Humble, 50 oed, ei arestio ar Rhagfyr 31, 2015, yn ardal Y Drenewydd.

Roedd gerbron Ynadon Pontypridd ar Ionawr 2, a chafodd ei gyhuddo o geisio llofruddio a bod ag arf yn ei feddiant.

Mae yn y ddalfa.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu gyda'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555111.