Llywodraeth i ehangu cynlluniau band eang cyflym iawn

  • Cyhoeddwyd
Gwifrau

Bydd dau o gynlluniau Llywodraeth Cymru yn ehangu er mwyn ceisio cynyddu nifer y bobl sy'n gallu defnyddio band eang cyflym iawn yng Nghymru.

Dywedodd y llywodraeth fod cynllun Cyflymu Cymru yn golygu fod band eang ffeibr cyflym ar gael i fwy na 530,000 o safleoedd yng Nghymru erbyn hyn.

Mae gwaith Cyflymu Cymru a'r gwaith masnachol i gyflwyno'r ddarpariaeth yn golygu y bydd band eang cyflym iawn ar gael i'r mwyafrif helaeth o gartrefi a busnesau yng Nghymru.

Ond fe fydd yna ganran na fydd yn gallu manteisio ar y gwasanaeth, meddai'r llywodraeth.

Bydd newidiadau i gynlluniau Allwedd Band Eang Cymru a'r Cynllun Taleb Gwibgyswllt yn ehangu ar y band eang cyflym iawn sydd ar gael a bydd yn sicrhau bod cyflymderau rhyngrwyd cyflymach ar gael i bob cartref a busnes yng Nghymru.

£10,000

Am ddwy flynedd bydd cynllun Allwedd Band Eang Cymru ar gael i bob cartref a busnes ledled Cymru lle nad oes cysylltiad cyflym iawn ar hyn o bryd.

Mae'r Cynllun Taleb Gwibgyswllt yn cael ei agor i fusnesau yng Nghymru i'w helpu i dalu'r costau cyfalaf cychwynnol ynghlwm wrth osod gwasanaethau gwibgyswllt.

£10,000 fydd uchafswm y grant fydd ar gael, meddai'r llywodraeth. Cyn hyn, dim ond i fusnesau yn yr Ardaloedd Menter a Thwf Lleol yr oedd y cynllun hwn ar gael.

Dywedodd Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: "Mae band eang cyflym iawn yn hollbwysig i gartrefi a busnesau. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddod â band eang cyflymach i gymunedau ledled Cymru.

"Bydd y ddau gynllun a ehangwyd ynghyd â Cyflymu Cymru, ein prosiect i ddarparu band eang di-wifr ar gyfer 2000 o safleoedd ar barciau busnes a stadau diwydiannol, a gwaith cwmnïau preifat i gyflwyno'r gwasanaeth yn fasnachol, yn darparu cyflymderau cyflym iawn i bob cartref a busnes ledled Cymru.

"Mae'r holl fesurau rydyn ni'n eu cymryd yn helpu i wneud Cymru yn un o'r gwledydd mwyaf cysylltiedig yn y byd."