AS Cymreig Llafur yn ymddiswyddo o'r fainc flaen

  • Cyhoeddwyd
doughty

Mae Aelod Seneddol Cymreig wedi ymddiswyddo o fainc flaen y Blaid Lafur fel llefarydd yr wrthblaid ar faterion tramor.

Fe benderfynodd Stephen Doughty roi'r gorau i'r swydd gan ei fod yn anghytuno gyda'r ffordd wnaeth yr arweinydd, Jeremy Corbyn, ddiswyddo un o'i gyd aelodau.

Fe gollodd Pat McFadden ei swydd fel llefarydd y blaid ar Ewrop.

Y rheswm am hynny yw oherwydd ei farn am eithafiaeth Islamaidd a'r ymosodiadau terfysgol ym Mharis, ychwanegodd Mr Doughty.

Mae aelod De Caerdydd a Phenarth yn mynnu nad yw'n ceisio tanseilio Mr Corbyn ond fe gyhuddodd arweinyddiaeth y blaid o ddweud pethau "sy'n syml ddim yn wir".

Fe gyhuddodd dîm yr arweinydd o ddweud "celwyddau" am ddiswyddiad Mr McFadden.

Gan ymddiswyddo yn fyw ar raglen Daily Politics y BBC, dywedodd Mr Doughty: "Rwy'n cytuno'n llwyr gyda'r geiriau ddefnyddiodd Pat McFadden i feirniadu terfysgaeth a'r naratif camarweiniol mai'r gorllewin sydd i feio."

Ychwanegodd: "Ac felly rwy'n credu mai'r peth anrhydeddus i mi wneud, pan mae cyd aelod o'r tîm wedi ei gosbi am siarad gyda gonestrwydd ac egwyddorol ar y mater pwysig yma, yw gadael y fainc flaen."