Rhybudd Osborne wrth ymweld â Chymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd y Canghellor George Osborne yn rhybuddio yn erbyn bod yn hunanfodlon ynglŷn ag economi'r DU, mewn araith yng Nghaerdydd ddydd Iau.

Mae disgwyl iddo ddweud wrth grŵp o bobl busnes o Gymru mai'r risg fwyaf i'r economi yw ymlacio a "chymryd yr agwedd bod y gwaith wedi ei wneud."

Bydd hefyd yn ailadrodd ei alwad am fwy o doriadau, gan rybuddio y gall gwelliannau i'r economi ers y dirwasgiad gael eu colli.

Bydd y canghellor hefyd yn dweud ei fod eisiau arwyddo 'cytundeb dinesig' gwerth £1.3bn ar gyfer datblygiad economaidd yn ne-ddwyrain Cymru cyn ei gyllideb ar 16 Mawrth.

Ar ôl i dwf economaidd y byd arafu'r llynedd, mae disgwyl i Mr Osborne rybuddio y gallai cwymp ym mhrisiau nwyddau gael effaith negyddol ar Gymru a gweddill y DU.

Ond er hynny, bydd Mr Osborne yn dweud bod ei gynllun economaidd yn gweithio ac yn creu swyddi, ac "na allwn ni laesu dwylo a pheryglu hynny nawr."