Bloc concrid wedi ei ollwng ar yr M4

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio i ddigwyddiad ar yr M4 ger gwasanaethau Sarn nos Fercher ym Mhen-y-bont ar Ogwr tua 20:00 pan gafodd bloc concrid mawr ei ollwng o bont uwchben y ffordd.

Fe gafodd to lori fawr ei tharo a chafodd pedwar o gerbydau eraill eu difrodi ar ôl taro darnau oedd wedi gwasgaru ar y ffordd.

Yn ôl yr heddlu mae'n ffodus iawn na chafodd yr un o'r gyrwyr eu hanafu, ac maen nhw yn apelio am dystion.