Ailadeiladu gardd hanesyddol yn dilyn llifogydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Anthony Tavernor

Mae perchennog gardd hanesyddol ar Ynys Môn gafodd ei difrodi yn ystod y llifogydd dros y Nadolig yn gobeithio ailadeiladu ac ailagor i'r cyhoedd o fewn wythnosau.

Mae Anthony Tavernor wedi bod yn adfer Gerddi Cudd Plas Cadnant ger Porthaethwy ers 20 mlynedd.

Ond fe wnaeth "ton anferth o ddŵr" ddinistrio wal 200 mlwydd oed a nifer o blanhigion prin ar 26 Rhagfyr.

Mae peiriannau cloddio nawr ar y safle yn helpu adfer y difrod.

Mae Mr Tavernor wedi bod yn adnewyddu'r 10 erw o erddi ym Mhlas Cadnant ers prynu'r ystâd 200 erw yn 1996.

Yn dilyn y difrod, dywedodd bod "miloedd" o bobl wedi cysylltu gydag ef yn cynnig cymorth.

"Y neges yw, efallai na fydd yr ardd yn cael ei gorffen, ond rydyn ni'n bwriadu agor eto," meddai.

Straeon perthnasol