Yr Urdd: Angen 'cysylltu'n well' gyda'r di-Gymraeg

Cyhoeddwyd
urddFfynhonnell y llun, Yr Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Sioned Hughes ydi prif weithredwr newydd yr Urdd

Mae angen i Urdd Gobaith Cymru apelio'n fwy at y Cymry di-Gymraeg, meddai prif weithredwr newydd y mudiad ieuenctid.

Dywedodd Sioned Hughes wrth BBC Cymru Fyw bod angen "cysylltu'n well" gyda'r garfan honno o bobl.

Ychwanegodd bod yr Urdd yn "dda iawn yn siarad gyda'r cynulleidfaoedd sy'n gwybod amdanom ni", ond y dylai'r mudiad ehangu ei apêl.

Daeth sylwadau Ms Hughes wrth iddi ddechrau ei swydd newydd fel prif weithredwr y mudiad.

Dywedodd: "Dwi eisiau gweld ni'n cynyddu ein haelodaeth a'n bod ni'n ennyn fwy o ddealltwriaeth a pharch felly gan y di-Gymraeg a bod ni'n cysylltu'n well gyda rhieni, rhieni di-Gymraeg a gwneud yn siŵr bod ni'n gyfredol iawn i bobl ifanc a phlant Cymru."

Fe gafodd Ms Hughes ei phenodi ym mis Hydref ac mae'n olynu Efa Gruffudd Jones sydd nawr yn brif weithredwr newydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Cefnogaeth

Mae Ms Hughes yn credu bod cefnogaeth y Cymry di-Gymraeg yn bwysig ar gyfer dyfodol yr Urdd.

"Dwi'n meddwl ein bod ni'n dda iawn yn siarad gyda'r cynulleidfaoedd sy'n gwybod amdanom ni," meddai.

"Dwi eisiau'r cyfryngau Cymreig drwy gyfrwng y Saesneg gymryd sylw o beth rydym yn wneud tu allan i wythnos yr Eisteddfod.

"Dwi eisiau nhw weld y gwaith yr ydym yn wneud a'i fod o'n newyddion bod gan yr Urdd brif weithredwr newydd i'r Cymry di-Gymraeg achos dw i'n meddwl fod o'n bwysig iawn ennyn parch a'r gefnogaeth yna er mwyn sicrhau'r dyfodol a'r gweithgareddau."

Fe awgrymodd Ms Hughes hefyd y gallai'r mudiad fod yn gwneud mwy i farchnata ac egluro'i bwrpas.

Gofynnodd: "Ydyn ni'n gwneud gymaint â fedrwn ni o ran y cyfryngau torfol, ydyn ni'n ymateb mor gyflym a fedrwn ni i'r maes yna?

"Ydyn ni'n marchnata gymaint â fedrwn ni? Dwi ddim yn siŵr ar hyn o bryd ac, yn sicr, dyna dwi'n bigo fyny gan staff. Mae angen sicrhau bod pobl yn gwybod beth ydyn ni'n wneud."

Mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi bod yn holi'r prif weithredwr newydd, a gallwch ddarllen y cyfweliad yma.