Llanrwst: 'Fe allwn fod wedi osgoi llifogydd'

Cyhoeddwyd
Llanrwst Sandra Holmes
Disgrifiad o’r llun,
Sandra Holmes yw warden llifogydd Llanrwst

Mae ymchwiliad ar y gweill yn dilyn honiadau na chodwyd argae i atal llifogydd mewn pryd i helpu cartrefi osgoi llifogydd yn Sir Conwy.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dweud eu bod yn awyddus i sicrhau eu bod yn gwneud "gwaith gwell " y tro nesaf mae Llanrwst yn wynebu llifogydd.

Mae rhai trigolion wedi cwyno na chodwyd argae symudol yn ddigon cynnar ar draws y stryd i atal tai cyfagos rhag llifogydd ar 26 Rhagfyr.

Cafodd y cynllun ei gyflwyno fel rhan o gynllun ehangach gwerth £6.5m i leihau effaith llifogydd ar draws yr ardal.

Daeth swyddogion, gan gynnwys staff CNC, i gyfarfod trigolion er mwyn trafod pryderon yn ystod sesiwn galw heibio ddydd Iau.

Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd yn Llanrwst erth i Afon Conwy or-lifo

Dywedodd warden llifogydd Llanrwst, Sandra Holmes : "Mae pawb yn flin oherwydd yr holl ardaloedd oedd dan ddŵr, neu wedi dioddef problemau carthffosiaeth, mi fysa pob un ohonynt wedi gallu cael eu hatal.

"Rydym wedi cael ein hachub gan yr amddiffynfeydd o'r blaen. Mae'r cynllun llifogydd yn gweithio, ond ni chafodd ei ddefnyddio y tro hwn. "

Mae'r rhwystr rhag llifogydd dros dro yn cael ei gadw mewn lle, lle gellir ei ddefnyddio yn sydyn mewn adegau pan mae risg uchel o lifogydd.

Pan ofynnwyd, pam na chodwyd yr argae yn gynt, dywedodd Tim Jones o CNC: "Bydd yr ymchwiliad yn edrych i mewn i pam nad chodwyd yn gynharach, a pham na chafodd y ffordd ei chau yn gynharach.

"Mae angen i ni gael gwybod beth ddigwyddodd a pham y digwyddodd hyn, er mwyn dysgu oddi wrth hynny, fel y tro nesaf bydd perygl o lifogydd, yna gallwn wneud y gwaith yn well."

Disgrifiad o’r llun,
Tim Jones o Cyfoeth Naturiol Cymru