Torri grantiau Artes Mundi a Chanwr y Byd yn bosib

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n bosib na fydd y cyngor yn cyfrannu at gystadleuaeth Canwr y Byd yn y dyfodol

Mae toriadau posib i'r celfyddydau yng Nghaerdydd yn rhai "dwfn iawn" yn ôl Cadeirydd Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae Geraint Talfan Davies yn dweud os y bydd y toriadau yn cael eu gweithredu y bydd yna "niwed mawr yn cael ei wneud...i ecoleg diwylliannol y ddinas".

Mae ymgyrchwyr sydd yn cyfarfod prynhawn dydd Gwener i drafod y sefyllfa yn honni y bydd yna £700,000 o "doriadau amhenodol" posib i'r celfyddydau yn ogystal â thoriadau eraill i brosiectau pendant.

Ond mae Cyngor Caerdydd yn dweud y byddan nhw yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaethau i "hybu...Caerdydd fel lle gwych ar gyfer celf".

'Diddymu rhai grantiau yn gyfangwbwl'

Wrth siarad ar y Post Cyntaf dywedodd Geraint Talfan Davies: "Dw i'n credu bod y celfyddydau yn dra phwysig i fuddiannau'r ddinas, economi'r ddinas, i broffil y ddinas yn rhyngwladol.

"Ac yn rhai o'r toriadau yma 'dy ni ddim yn gweld gostyngiad yn yr cymorthdal i rhai pethe ond diddymu' rhai grantiau yn gyfangwbl. Er enghraifft grantiau i Artes Mundi, yr wobr i'r celfyddydau gweledol, diddymu unrhyw gyfraniad gan y cyngor i Ganwr y Byd sydd wedi bod yn ganolbwynt falle i'r bywyd cerddorol dros y ddeg mlynedd ar hugain diwethaf."

Mae'r ddogfen ymgynghorol yn cynnig torri £20,000 o'r grant Artes Mundi, £36,000 o'r grant Canwr y Byd a £87,000 o'r Wŷl Cardiff Contemporary.

Dywedodd hefyd bod yna or-ddibyniaeth wedi bod ar "fuddsoddiadau cenedlaethol megis yr amgueddfa genedlaethol neu'r cwmni opera".

"Dyw'r cwmni opera ddim yn derbyn unrhyw arian o'r awdurdod lleol... Mae wedi bod yn ddibynnol ar y buddsoddiadau cenedlaethol ond mae angen i'r ddinas hefyd gymryd ei siâr."

FFyrdd arloesol o weithio

Mewn datganiad mae'r cyngor yn dweud ei bod yn wynebu penderfyniadau anodd ar gyfer cyllideb 2016/17 a bod ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau i holi barn pobl Caerdydd.

Mae nhw'n dweud ei bod nhw yn edrych am ffyrdd "arloesol newydd o weithio" er mwyn gwneud arbedion.

"O ran meithrin a hybu talent lleol, mi fyddwn ni yn parhau i elwa ar y cyfle i ymwneud gyda'r agenda pop up, gwneud defnydd da o lefydd gwag tu mewn ac o gwmpas y ddinas i ddarparu cyfleoedd ychwanegol.

"Mae'r cyngor eisiau adolygu costau, incwm a'r ffordd rydyn ni yn rheoli'r portffolio diwylliant ac mae yna gwestiwn am hyn yn yr holiadur ymgynghoriad cyhoeddus. Yn hytrach na chau adeiladau, rydyn ni yn gweithio gyda'n partneriaid i edrych ar ffyrdd i edrych ar eu hôl nhw."

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar y 12fed o Ionawr ac mae disgwyl penderfyniad terfynol ynglyn a chyllideb y cyngor ym mis Chwefror.