Cwest Jasmine: Gofid criw hofrennydd

  • Cyhoeddwyd
Jasmine LapsleyFfynhonnell y llun, Daily Post

Mae cyn aelod o'r RAF oedd yn gweithio ar hofrenyddion wedi disgrifio ei ofid am farwolaeth merch chwech oed fu farw ar ôl tagu ar rawnwin.

Roedd y cyn Sarjant Hediadau Peter Wood yn aelod o griw hofrennydd achub aeth i Forfa Nefyn ym mis Awst 2014 pan aeth Jasmine Lapsley i drafferthion.

Dywedodd wrth ei theulu ar ddiwedd rhoi tystiolaeth i gwest i'w marwolaeth yng Nghaernarfon ddydd Gwener: "Mae'n ddrwg gen i am i chi golli eich merch. Roedd yn hynod ofidus i ni i gyd yn y criw. Fe wnaethon ni drio mor galed ag yr oeddem yn gallu i'w hachub.

"Os oes un budd yn dod o'r gwrandawiad hwn, yna mae'n rhaid i fywydau gael eu hachub yn y dyfodol. Fe wna i bopeth y gallaf i sicrhau fod hyn yn digwydd."

Diolchodd tad Jasmine Lapsley iddo drwy ysgwyd ei ben.

Disgrifiodd Mr Wood yr olygfa pan gyrhaeddodd yr hofrenydd, a'i argraff a gafodd oedd bod yr olygfa yn un o "straen difrifol". Ychwanegodd: "Rwy'n cofio bod yn ymwybodol o nifer o bobl o gwmpas cefn yr ambiwlans.

"Roedd yn ddigwyddiad unigryw i mi. Nid wyf erioed wedi bod i ddigwyddiad pediatrig o'r raddfa yma. Ond doedd y ddau ddyn yn yr ambiwlans ddim i'w gweld wedi eu hysgwyd. Roeddynt yn edrych fel eu bod mewn rheolaeth ag yn broffesiynol.

Ffynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Jasmine ei hedfan i'r ysbyty ond doedd dim modd achub ei bywyd.

"Esboniodd y parafeddyg nad oedd y ferch yn anadlu a'u bod wedi gosod tiwb yn ei gwddf. Fe wnes i leisio fy mhryder fod na gyfog yn y tiwb. Fe wnes i ddefnyddio stethosgop i sicrhau bod y tiwb wedi ei osod yn gywir.

"Roeddwn yn awyddus i weithredu capnograffi (system i edrych ar faint o garbon deuocsid sy'n gadael yr ysgyfaint), ac fe ofynnais os oedd y cyfarpar yma yn yr ambiwlans, ond dywedwyd nad oedd."

Disgrifiodd sut y cariodd y ferch i'r hofrennydd. Dywedodd fod meddyg wedi tynnu "grawnwin mawr" o'i gwddf unwaith yr oedd hi wedi cyrraedd Ysbyty Gwynedd ym Mangor, ond roedd yn rhy hwyr i'w hachub.