Cwest Jasmine: Gofid criw hofrennydd

Published
image copyrightDaily Post

Mae cyn aelod o'r RAF oedd yn gweithio ar hofrenyddion wedi disgrifio ei ofid am farwolaeth merch chwech oed fu farw ar ôl tagu ar rawnwin.

Roedd y cyn Sarjant Hediadau Peter Wood yn aelod o griw hofrennydd achub aeth i Forfa Nefyn ym mis Awst 2014 pan aeth Jasmine Lapsley i drafferthion.

Dywedodd wrth ei theulu ar ddiwedd rhoi tystiolaeth i gwest i'w marwolaeth yng Nghaernarfon ddydd Gwener: "Mae'n ddrwg gen i am i chi golli eich merch. Roedd yn hynod ofidus i ni i gyd yn y criw. Fe wnaethon ni drio mor galed ag yr oeddem yn gallu i'w hachub.

"Os oes un budd yn dod o'r gwrandawiad hwn, yna mae'n rhaid i fywydau gael eu hachub yn y dyfodol. Fe wna i bopeth y gallaf i sicrhau fod hyn yn digwydd."

Diolchodd tad Jasmine Lapsley iddo drwy ysgwyd ei ben.

Disgrifiodd Mr Wood yr olygfa pan gyrhaeddodd yr hofrenydd, a'i argraff a gafodd oedd bod yr olygfa yn un o "straen difrifol". Ychwanegodd: "Rwy'n cofio bod yn ymwybodol o nifer o bobl o gwmpas cefn yr ambiwlans.

"Roedd yn ddigwyddiad unigryw i mi. Nid wyf erioed wedi bod i ddigwyddiad pediatrig o'r raddfa yma. Ond doedd y ddau ddyn yn yr ambiwlans ddim i'w gweld wedi eu hysgwyd. Roeddynt yn edrych fel eu bod mewn rheolaeth ag yn broffesiynol.

image copyrightBBC elvis
image captionCafodd Jasmine ei hedfan i'r ysbyty ond doedd dim modd achub ei bywyd.

"Esboniodd y parafeddyg nad oedd y ferch yn anadlu a'u bod wedi gosod tiwb yn ei gwddf. Fe wnes i leisio fy mhryder fod na gyfog yn y tiwb. Fe wnes i ddefnyddio stethosgop i sicrhau bod y tiwb wedi ei osod yn gywir.

"Roeddwn yn awyddus i weithredu capnograffi (system i edrych ar faint o garbon deuocsid sy'n gadael yr ysgyfaint), ac fe ofynnais os oedd y cyfarpar yma yn yr ambiwlans, ond dywedwyd nad oedd."

Disgrifiodd sut y cariodd y ferch i'r hofrennydd. Dywedodd fod meddyg wedi tynnu "grawnwin mawr" o'i gwddf unwaith yr oedd hi wedi cyrraedd Ysbyty Gwynedd ym Mangor, ond roedd yn rhy hwyr i'w hachub.