Corff Llansawel: Rhyddhau dyn ar fechniaeth

  • Cyhoeddwyd
cordd

Mae dyn gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth, ar ôl i gorff gael ei ddarganfod yng Nghastell-nedd, wedi ei ryddhau ar fechniaeth.

Cafodd Kevin Barry Mahoney, 46, ei ddarganfod yn farw ger Stryd Thomas yn Llansawel am 09:45 ddydd Mercher.

Yn ôl Heddlu De Cymru, mae dyn, 44, wedi ei ryddhau ar fechniaeth tra bod yr ymchwiliad i'r farwolaeth yn parhau.

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.