Ewrop: Carwyn Jones a Nigel Farage i fynd benben

Cyhoeddwyd

Nos Lun bydd Carwyn Jones a Nigel Farage yn wynebu ei gilydd mewn dadl am aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd.

Bydd Prif Weinidog Cymru ac arweinydd UKIP yn mynd benben o flaen cynulleidfa o 400 o bobl mewn dadl awr o hyd sy'n cael ei chynnal gan y Sefydliad Materion Cymreig.

Mae David Cameron wedi addo refferendwm ar ddyfodol y DU o'r UE cyn diwedd 2017.

Yn y gorffennol mae Mr Jones wedi dweud y byddai gadael yr Undeb yn "drychinebus" i Gymru. Honnodd hefyd y byddai'r diwydiant ffermio i "bob pwrpas yn dod i ben".

Dywedodd: "Yn gyntaf i gyd byddem ar ein colled yn ariannol. Rydym yn cael biliynau o ran cyllid Ewropeaidd."

Achub gwaith dur?

Yn ôl Mr Farage, byddai aros yn Ewrop yn bygwth miloedd o swyddi yn y diwydiant dur, fel Tata yn ne Cymru.

Cyn y ddadl, dywedodd: "Mae gan Carwyn Jones ddyletswydd i ddweud wrth ei etholwyr i herio'r UE os yw'n dymuno achub y gwaith dur ym Mhort Talbot a swyddi miloedd o ddynion a merched yng Nghymru sy'n ddibynnol arno."

Dywedodd y Ceidwadwyr Cymreig y dylai Mr Jones hefyd ddadlau am gyflwr ysbytai ac ysgolion Cymru gydag arweinwyr y gwrthbleidiau yn y Cynulliad.

Yn ôl arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, dim ond gyda chefnogaeth y pedair gwlad y dylai'r DU adael yr undeb.

Yn siarad yn y Sunday Times, dywedodd Ms Wood bod "cwestiynau a phryderon teg wedi eu lleisio yn ymwneud â diwygio o fewn yr undeb", ond ychwanegodd bod y "buddiannau i sector amaethyddol Cymru, ein sefydliadau addysg uwch, isadeiledd trafnidiaeth a rhai o'n cymunedau mwyaf difreintiedig" yn llawer mwy pwysig.

Mae cefnogwyr yr Undeb Ewropeaidd yn honni y gallai Cymru fod yn fregus pe bai yna benderfyniad i adael yr Undeb, oherwydd maint y cymorth sydd wedi ei dderbyn nawr ac yn y gorffennol. Yn ôl Ysgrifennydd Cymru Peter Hain mae dyfodol Cymru yn y fantol.

Y ddadl i`r gwrthwyneb yw y byddai gan Lywodraeth San Steffan fwy o arian i fuddsoddi gan na fyddai angen rhoi arian i Frwsel bob blwyddyn, felly na fyddai Cymru ar ei cholled.