Arestio dynes wedi marwolaeth dyn yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae dynes wedi ei harestio ar amheuaeth o lofruddio ar ôl i gorff dyn gael ei ddarganfod mewn tŷ.

Cafodd Heddlu De Cymru eu galw yn dilyn adroddiadau o dân mewn tŷ ar Heol Llanrhymni yng Nghaerdydd am tua 04:30 fore Sul, 10 Ionawr.

Cafodd corff dyn ei ddarganfod yn y tŷ, a chafodd y ddynes, 27, ei harestio.

Nid yw'r corff wedi ei adnabod yn ffurfiol eto.

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio a dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu ar 101, neu yn ddienw ar 0800 555111.