Cymru'n cofio Bowie

Cyhoeddwyd
David Bowie

Mae nifer o gerddorion ac artistiaid Cymru wedi bod yn rhoi teyrngedau i David Bowie fu farw o ganser yn 69 oed. Roedd yn cael ei weld fel un o ffigyrau mwyaf dylanwadol y sîn roc a phop.

Roedd Bowie yn gerddor, actor ac yn arlunydd, gyda'i yrfa yn ymestyn dros 55 mlynedd. Yn ôl Rhys Mwyn, y colofnydd a chyn leisiydd Yr Anrhefn roedd o'n un o'r cerddorion a'r artistiaiad mwyaf dylanwadol erioed, efo ffasiwn, yn ogystal â cherddoriaeth bop.

Meddai Rhys ar Raglen Dylan Jones ar BBC Radio Cymru:

"Pan 'da chi'n sôn am y symudiad pync a phobl fel Steve Strange o Gymru, roedden nhw i gyd wedi eu dylanwadu gan Bowie. Os 'da chi'n meddwl am gymoedd de Cymru a Phorthcawl, cartre Steve Strange nôl yn y 1970au - Bowie oedd y dylanwad oedd ar y bobl ifanc.

"Roedd Bowie yn caniatáu i bobl ifanc ym mhobman, gan gynnwys Cymru, i wisgo fel oedden nhw isio a darganfod eu rhywioldeb. Aeth yr hyder yna mlaen i'r cyfnod pync a chyfnod y New Romantics yn yr 1980au cynnar."

Un arall gafodd ei ddylanwadu gan David Bowie oedd Gareth Potter, cyn-leisydd bandiau fel Clustiau Cwn, Traddodiad Ofnus a Tŷ Gwydr a oedd hefyd yn siarad ar Radio Cymru y bore 'ma:

"'Fe wnes i dyfu fyny gyda Bowie yn ystod y 70au pan o'n i'n fachgen ifanc yn y cymoedd. Na'th e ddod â dipyn o liw i ni'n tyfu fyny a byswn i'n dweud mai fe oedd artist mwyaf yr ugeinfed ganrif.

"O'n i 'n gwrando ar y recordiau cynnar fel 'Hunky Dory' ond 'nes i wir ddod yn ffan yn ystod ei gyfnod 'Berlin' (1976-79).

"Roedd rhai o'i albwms cynnar wir yn anhygoel. Roedd e hefyd yn actor gwych. Roedd y ffordd oedd e'n newid dros y blynyddoedd ac ymroi ei hun i bob dim yn arbennig - roedd o'n hollol unigryw, yn arwr."

Yn siarad ar Taro'r Post ddydd Llun roedd Ceri Cooper, a oedd yn oruchwilydd sgript ar gyfer The Hunger, yn cofio ei phrofiadau o weithio gyda Bowie:

"Mae'r newyddion yn drist iawn, doedd 'na ddim llawer yn gwybod ei fod mor sâl oherwydd roedd yn ddyn eitha' preifat.

"Roedd o'n actor da ac yn ddyn ofnadwy o glen a hawdd iawn i'w weithio efo. Roedd o'n gyfeillgar efo'r criw i gyd."

Disgrifiad o’r llun,
David Bowie mewn mwgwd gyda Ceri Coooper yn ystod ffilmio The Hunger

Fe wnaeth David Bowie argraff hefyd ar y cyfarwyddwr ffilm Marc Evans. Cafodd ei ysbrydoli i gynhyrchu'r ffilm 'Hunky Dory' yn 2011, fel teyrnged i'r canwr. Meddai wrth Cymru Fyw:

"Nath e ddal dychymyg nifer o bobl ifanc yn fy ardal i. Ro'n i mewn ysgol gyfun yn y cymoedd a oedd yn edrych fyny tuag at y gofod.

"Roedd e'n rhan o fy mhlentyndod i, ac fe wnaeth e agor ein dychymyg."

Fe gafodd y cerddor Owen Powell gyfle ar fwy nag un achlysur i gyfarfod un o'i arwyr, ond roedd o'n rhy nerfus i siarad ag o. Bu'n sôn wrth Cymru Fyw am ei ychydig eiliadau wyneb yn wyneb â Bowie:

"Pan ro'n i'n Catatonia, ro'n i a Cerys yn chwarae set acwstig yng Ngŵyl Phoenix yn America yn 1996, ac oedd Bowie ar y llwyfan. Ro'n i wedi gobeithio gweld diwedd y set ond ro'dd e wedi gorffen erbyn i mi gyrraedd cefn y llwyfan.

"Dyma fe'n cerdded heibio fi ar y ramp - ro'n i'n synnu pa mor fyr oedd e!... Dwi'n cofio mynd yn nyrfys a meddwl bod rhai i fi ddweud rhywbeth, ond wedi meddwl... be allwn i fod wedi dweud?! "David, I love you!"...

"Yn 1999 ges i gyfle arall wrth basio heibio iddo fo ar goridor yn Wembley pan roedd Catatonia yn chwarae ar yr un bill â Bowie, Robbie Williams, Yr Eurythmics ac eraill. 'Wnaeth yr un peth ddigwydd eto! Colli fy nerf a dweud dim. Nawr mae'r cyfle wedi mynd am byth yn anffodus.

"Wnes i dyfu yn gwrando ar ei gerddoriaeth ac roedd Catatonia i gyd yn hoff ohono, yn enwedig Cerys. Bob tro roedd yn newid ei gymeriad roedd e'n cymryd amser iddo setlo gyda'r ffans, ond roedd e hefyd yn ennill ffans newydd wrth wneud.

"Dwi'n cofio cefnogwyr pêl-droed ifanc yng Nghymru yn cael eu gwallt wedi torri fel Bowie. Dyna oedd apêl a gallu anhygoel y dyn, i gael cefnogwyr pêl-droed i hoffi gŵr a oedd yn lliwio ei wallt ac yn gwisgo colur a glitter."

Mae rhai o enwogion Cymru hefyd wedi talu teyrngedau ar twitter:

Mike Williams, golygydd cylchgrawn gerddoriaeth NME: