Help o Gymru i gofnodi bywyd môr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cofnodi bywyd môr Cymru

Mae Prifysgol Bangor yn rhan o gynllun newydd i archwilio a chofnodi bywyd môr ar draws arfordir Prydain, ac mae yna apêl am help gwirfoddolwyr a darpar-wyddonwyr.

Mae'r prosiect yn cael £1.7m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, a`r bwriad yw recriwtio a hyfforddi mwy na 3,000 o wirfoddolwyr i helpu adeiladu darlun mwy cywir o fywyd môr.

Bydd y prosiect Capturing Our Coast yn cael ei lansio'r wythnos hon, ac mae`n waith ymchwil ar y cyd rhwng prifysgolion Bangor, Hull a Portsmouth, dan arweiniad Prifysgol Newcastle.

Mae 'na gymdeithasau morwrol ar draws Prydain hefyd yn rhan o`r gwaith, gan gynnwys sefydliadau fel The Natural History Museum.

Llywio polisi cadwraeth?

Y gobaith yw y bydd yr ymchwil yn helpu gwyddonwyr i ddeall sut mae amgylchedd y môr yn ymateb i newid hinsawdd byd-eang, allai lywio polisi a strategaethau cadwraeth yn y dyfodol.

Yn ôl yr Athro Stuart Jenkins, Prif Ymchwilydd ym Mhrifysgol Bangor: "Mae hwn yn gyfle ardderchog i`r cyhoedd fod yn rhan o waith ymchwil ymarferol ar draethau creigiog a darganfod mwy yr un pryd am weithgareddau ymchwil gwyddonwyr môr Prydain.

"Ein nod yw adeiladu perthynas eang â'r gwirfoddolwyr a fydd, gobeithio, yn fuddiol i bawb ohonom. Mae rhwydwaith o wirfoddolwyr yn gwneud arsylwadau cyson ar draethau creigiog yng Nghymru, a thrwy CoCoast, o amgylch Prydain i gyd, yn gyfrwng ymchwil a all fod yn arbennig o rymus."

Disgrifiad o’r llun,
Traeth Southerndown, Bro Morgannwg