Galw am achub banciau HSBC yng ngogledd Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cangen HSBC Porthaethwy, un o'r ddwy o dan fygythiad

Mae gwleidyddion yn galw ar fanc yr HSBC i ailystyried eu penderfyniad i gau canghennau ar draws gogledd Cymru.

Mae Aelod Seneddol Sir Fôn, Albert Owen, yn anhapus fod y banc yn bwriadu cau eu canghennau yn Amlwch a Phorthaethwy ar 8 Ebrill 2016 fel rhan o broses ailstrwythuro. Ac mae'r Aelod Cynulliad dros Ogledd Cymru, Aled Roberts, yn gobeithio gallu perswadio'r cwmni i beidio cau dwy gangen arall yn ardal Wrecsam.

Ar Ynys Môn bydd cwsmeriaid yn Amlwch yn gorfod teithio 13 milltir i Langefni i'w cangen agosaf, tra bydd pobl Porthaethwy'n gorfod mynd i Fangor.

Mae HSBC yn annog pobl i fancio dros y we a'r ffôn, neu ddefnyddio gwasanaethau yn y Swyddfeydd Post. Dywedon nhw na fydd unrhyw swyddi'n cael eu colli o ganlyniad i'r penderfyniad.

Cyhoeddodd y cwmni'r wythnos ddiwetha' y byddai eu canghennau yn Rhiwabon a'r Waun, yn sir Wrecsam, hefyd yn cau wedi i'r defnydd ohonyn nhw "ostwng yn sylweddol". Mae'n golygu y bydd cwsmeriaid yn y fan honno'n gorfod teithio i Wrecsam ar gyfer gwasanaethau bancio.

Yn sgil y cyhoeddiad hwnnw, mae'r AC Aled Roberts, o'r Democratiaid Rhyddfrydol, yn dweud ei fod wedi trefnu cyfarfod gydag uwch reolwyr HSBC ddydd Gwener i drafod eu bwriad.

'Banc lleol y byd'

Yn y cyfamser, mae Albert Owen AS wedi beirniadu penderfyniad diweddara' y cwmni ynghylch â Sir Fôn, gan ddweud:

"Roedd HSBC yn arfer marchnata eu hunain fel 'banc lleol y byd'. Dydy o'n bendant ddim yn hynny erbyn hyn. Mi fydd yn siom i gwsmeriaid yn Amlwch a Phorthaethwy i glywed fod eu canghennau'n cau ac y bydd yn rhaid iddyn nhw deithio cryn bellter i fynd i'r banc. Mae'r rhain yn fawr i drefi'r ynys ac yn wyneb cyhoeddus i'r banciau Stryd Fawr.

"Er 'mod i'n falch na fydd unrhyw swyddi'n cael eu colli, rwy'n pryderu dros gwsmeriaid sydd efallai'n methu defnyddio'r rhyngrwyd, problem barhaus ar yr ynys, neu sy'n teimlo'n anghyfforddus o bosib yn trafod eu manylion bancio ar y ffôn. Fe fydd y profiad i'r cwsmer yn diodde' yn sgil y penderfyniad yma."

Ychwanegodd Mr Owen ei fod wedi rhannu ei siom gyda HSBC yn y gorffennol a'i fod wedi annog y banc i "ailystyried y penderfyniad er lles cymunedau Amlwch a Phorthaethwy".

Meddai: "Rwy'n galw ar gwsmeriaid yn y ddwy gangen i wrthwynebu'r penderfyniad gan mai achos arall o ganoli gwasanaethau ydy hyn."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cwsmeriaid HSBC yn Amlwch yn gorfod teithio i Langefni ar gyfer eu cangen agosaf

Bancio ar-lein a dros y ffôn

Dywedodd llefarydd ar ran HSBC "nad oedd unrhyw benderfyniad i gau canghennau yn hawdd" a'u bod yn deall ei fod yn "bryder i'r gymuned leol".

"Ond yn anffodus," ychwanegodd y cwmni, "gyda chynnydd yn y defnydd o fancio ar-lein neu dros y ffôn dros y blynyddoedd diwetha' mae'r defnydd o rai o'n canghennau wedi gostwng yn sylweddol, ac rydyn ni wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd wrth eu cau nhw.

"Byddwn ni'n gweithio gyda chwsmeriaid fyddd yn cael eu heffeithio i helpu nhw ddeall yr opsiynau ar gael iddyn nhw, sy'n cynnwys defnyddio swyddfeydd post ar gyfer gwasanaethau bancio dydd-i-ddydd, a defnyddio peiriannau twll yn y wal lleol."

Swyddfa'r Post

Mae'r AS Ceidwadol dros Aberconwy, Guto Bebb, wedi croesawu'r penderfyniad y gall mwy o gwsmeriaid HSBC nawr gael mynediad at rai gwasanaethau yn Swyddfa'r Post.

"Bydd hyn yn newyddion da i fusnesau sydd gyda'r HSBC, gan roi ffordd arall iddyn nhw gael mynediad at eu cyfrifon. Mae gan gwsmeriaid personol HSBC eisoes fynediad at nifer o wasanaethau bancio yng nghanghennau Swyddfa'r Post," meddai Mr Bebb.

"Daw'r cyhoeddiad hwn mewn pryd ar gyfer cwsmeriaid HSBC ym Metws y Coed, ble bydd y gangen HSBC yn cau. Dylai cwsmeriaid sy'n pryderu ymweld â'r gangen ym Metws y Coed ble gall staff gynnig ffyrdd gwahanol iddyn nhw fancio, gan gynnwys dysgu sut i ddefnyddio bancio ar y ffôn neu ar-lein os yn addas. Ond bydd hi'n dal yn bosib cael arian allan, neu dalu arian neu sieciau mewn yn Swyddfa'r Post ym Metws y Coed."

Straeon perthnasol