IPCC i ymchwilio i ddalfeydd Heddlu Gwent

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r IPCC wedi gwneud cyfres o argymhellion ar bolisïau heddluoedd ar gadw pobl yn y ddalfa dros y blynyddoedd

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymchwilio i'r modd mae Heddlu Gwent wedi delio gyda phobl sydd yn y ddalfa.

Daw hyn yn dilyn nifer o achosion a ddigwyddodd yn nalfeydd y llu ar ddiwedd 2015.

Mae yna bum ymchwiliad i gyd, yn ymwneud â digwyddiadau rhwng mis Medi a mis Hydref y llynedd, pan wnaeth pobl oedd yn y ddalfa naill ai geisio anafu ei hunain gyda rhwymyn, neu gymryd cyffuriau neu feddyginiaeth.

Cafodd tri o bobl eu cludo i'r ysbyty o'r gorsafoedd heddlu yn Ystrad Mynach a Chasnewydd, ond doedd yr un ohonyn nhw wedi'u hanafu'n ddifrifol.

Heddlu Gwent oedd wedi cyfeirio'r achosion at sylw'r IPCC.

Doedd yr un o'r bobl fu yn y ddalfa wedi gwneud cwyn yn erbyn y llu.

Bydd ymchwiliad yr IPCC yn edrych ar nifer o ffactorau, gan gynnwys:

  • pa mor briodol oedd archwiliadau a gafodd eu cynnal ar yr unigolion yn y ddalfa;
  • yr asesiadau risg a gafodd eu cynnal, ac ystyriaeth o rybuddion neu wybodaeth gan staff y ddalfa;
  • y modd y cafodd y rhai yn y ddalfa eu goruchwylio, gan ystyried unrhyw wybodaeth gefndir am achosion eraill pan fuon nhw yn y ddalfa;
  • a oedd penderfyniadau a gweithredoedd swyddogion a staff y ddalfa yn cydymffurfio â pholisi a hyfforddiant.

Dywedodd Comisiynydd yr IPCC yng Nghymru, Jan Williams: "Mae gan yr heddlu ganllawiau eang i'w dilyn ar gadw pobl yn y ddalfa, gan gynnwys materion yn ymwneud ag archwilio ac asesiadau risg. Er nad oedd unrhyw gŵyn wedi dod i law nag unrhyw un wedi'i anafu'n ddifrifol, mae'n bwysig i ni ymchwilio, i weld a oes unrhyw wersi penodol i'w dysgu allai wneud y ddalfa mor ddiogel â phosib i bobl sy'n cael eu cadw yno ac i staff Heddlu Gwent."

Mae'r IPCC wedi gwneud cyfres o argymhellion yn dilyn ymchwiliadau tebyg ar draws Cymru a Lloegr yn y gorffennol.