£1m o nawdd i Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
AmgueddfaFfynhonnell y llun, Google

Mae Amgueddfa Ceredigion wedi cyhoeddi ei bod wedi sicrhau bron i £1m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer y prosiect Dulliau Newydd, fydd yn creu siop newydd ar lefel y stryd yn ogystal â'r Ganolfan Groeso, caffi, ailwampio awditoriwm adeilad y Coliseum a nifer o weithgareddau cymunedol.

Mae'r prosiect cyfan yn werth £1.3 miliwn ac mae eisoes wedi derbyn £154,000 gan CADW, Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion, y Cynllun Grantiau Cymunedol ac ymddiriedolaethau a sefydliadau Garfield Weston, Wolfson a HB Allen.

Dywedodd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Ceredigion: "Mae'n newyddion gwych i'r amgueddfa, i Aberystwyth ac i'r sir. Mae yma amgueddfa o fri gyda chasgliadau rhagorol mewn lleoliad unigryw, sy'n denu ymwelwyr i Aberystwyth ac yn gweithio'n glos gyda'r gymuned.

"Er hynny, dyw'r Amgueddfa ddim mewn man amlwg ac mae mynediad ati'n wael, mae'n drysor cudd yng ngwir ystyr y gair.

"Mi wnaiff Dulliau Newydd roi bywyd newydd iddi a helpu'r Amgueddfa ei chynnal ei hun yn ariannol, sy'n allweddol mewn cyfnod o gyni. Bydd rhannu adnoddau gyda'r Ganolfan Groeso'n fodd i'r ddau wasanaeth fod yn fwy cynaliadwy a bydd y cyfleusterau newydd yn gaffaeliad mawr i'r sir."

'Hynod falch'

Dywedodd Carrie Canham, curadur yr amgueddfa: "Buom yn gweithio'n ddygn am dair blynedd i sicrhau'r arian oddi wrth y Loteri Treftadaeth ac rydym yn hynod falch. Mae Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion wedi bod yn gefn inni fel y mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a chefnogwyr eraill yn y gymuned.

"Bydd y Dulliau Newydd yn cynnig mwy o gyfleoedd i bobl fedru mwynhau'r Amgueddfa a chymryd rhan yn y gweithgareddau cyffrous sydd gennym yn yr arfaeth.

"'Da ni ddim wedi sicrhau'r arian i gyd eto ac mae angen codi £45,000 yn rhagor, ond bydd cyfraniad Cronfa Dreftadaeth y Loteri'n sbarduno eraill i gefnogi'r prosiect yn ogystal. Bydd Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion hefyd yn trefnu gweithgareddau i godi arian megis arwerthiant a raffl i helpu llanw'r bwlch."

Ychwanegodd Richard Bellamy, pennaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri yng Nghymru: "Mae'r prosiect yn enghraifft ardderchog o amgueddfa'n gweithio'n agos gyda'i gymuned leol i ehangu a chynnig hyd yn oed mwy i'w ymwelwyr, a helpu dod â hanes yn fyw.

"Bydd ein buddsoddiad o bron i £1m, sydd wedi'i godi'n gyfan gwbl gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, yn sicrhau fod awditoriwm newydd yr amgueddfa, a'r gweithgareddau cymunedol bydd yn cael eu cynnal, yn cael eu mwynhau gan drigolion lleol yn ogystal â thwristiaid o ymhellach i ffwrdd."