Cwest Jasmine: 'Meddygon yn trafod yn rymus'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Daily Post

Fe gafwyd "trafodaeth rymus" am benderfyniad i roi'r gorau i driniaeth i ferch chwech oed oedd wedi tagu ar rawnwin, yn ôl tystiolaeth meddyg mewn cwest.

Roedd Jasmine Lapsley o Lerpwl ar wyliau gyda'i theulu ym Morfa Nefyn, Gwynedd, pan ddechreuodd gael trafferth anadlu ym mis Awst 19, 2014.

Cafodd ei chludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor mewn hofrennydd ond bu farw yn dilyn y penderfyniad i roi gorau i'w thrin.

Dywedodd Dr Asrar Rashid wrth y cwest fod y grawnwin wedi ei dynnu o'i gwddf ond ei bod hi'n "sâl iawn".

Ddydd Llun roedd yr Athro Charles Deakin, sydd yn gymrawd y Cyngor Adfywio Ewropeaidd, wedi dweud y byddai'n "debygol iawn" y byddai Jasmine wedi marw ond fe ddywedodd y dylai meddygon fod wedi aros am 72 awr er mwyn cael "balans" i system y ferch cyn casglu rhagolygon meddygol.

Pan holwyd Dr Rashid am hyn ddydd Mawrth, dywedodd: "A ddylen ni fod wedi gwneud, dim ond am ein bod yn medru?"

Mae'r cwest yn parhau.