Rhybudd i ysgolion am grwpiau eithafol

  • Cyhoeddwyd
Merched
Disgrifiad o’r llun,
Teithiodd y merched ysgol yma i ryfel cartref Syria o Lundain yn 2015.

Mae ysgolion yng Nghymru wedi eu rhybuddio i adnabod arwyddion pan fod disgyblion yn dod o dan ddylanwad grwpiau eithafol.

Mae pryder cynyddol am ddylanwad grwpiau jihadaidd eithafol wedi arwain at newidiadau yn y cyfarwyddyd i ddiogelu plant.

Dywed yr argymhellion newydd fod achosion 41 o bobl ifanc o dan 18 oed wedi eu cyfeirio at yr heddlu yn y tair blynedd ddiwethaf ymysg pryderon eu bod mewn peryg o gael eu dylanwadu gan eithafwyr.

Mae'r awdurdodau wedi gofyn i athrawon gadw llygad am arwyddion o unrhyw newidiadau yn ymddygiad disgyblion, ag i fod yn ymwybodol o dargedu disgyblion ar wefannau cymdeithasol.

Mae trafferthion yn y dwyrain canol yn ymwneud â'r Wladwriaeth Islamaidd wedi cynyddu'r pwyslais ar hybu diogelwch ac undod mewn cymunedau. Cafodd y ddogfen wreiddiol yn amlinellu hyn, o dan yr enw 'Parch a Gwydnwch' ei chyhoeddi yn 2011.

Argymhellion

Mae'r argymhellion yn galw ar staff i fod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau mewn ymddygiad, edrychiad, cylch ffrindiau ag agweddau mewn plant, tra'n osgoi cyffredinoli a stereoteipiau.

Mae Deddf Gwrth-derfysgaeth a Diogelwch 2015 yn gosod dyletswydd ar ysgolion i "gymryd sylw o'r angen i atal pobl rhag cael eu denu i derfysgaeth".

Yn 2014 fe wnaeth yr academydd Dr Suraj Lakhani o Brifysgol Caerdydd rybuddio am radicaleiddio Mwslemiaid ifanc wedi i ddau ddyn ifanc ymddangos mewn fideo jihadaidd.

Cafodd un o'r dynion, Reyaad Khan, 21 oed, ei ladd yn ddiweddarach yn Syria ym mis Awst 2015 mewn cyrch gan yr awyrlu.

Fis Gorffennaf diwethaf, fe wnaeth y Gweinidog Addysg Huw Lewis argymell newidiadau i addysg grefyddol mewn ysgolion yng Nghymru gyda'r bwriad o hybu parch a dealltwriaeth o ddiwylliannau eraill, gan annog disgyblion i ystyried "beth mae'n olygu i fod yn ddinesydd mewn gwlad rydd".