Nabod eich logos?

  • Cyhoeddwyd
Logo newydd stadiwm Principality

Ar ddechrau blwyddyn newydd mae un o'n hadeiladau mwyaf eiconig wedi cael enw newydd. Stadiwm Principality ydy Stadiwm y Mileniwm bellach ac mae 'na logo newydd hefyd.

Ry'n ni yn dod ar draws sawl logo gwahanol bob dydd, ond sawl un o'r rhai Cymreig 'ma y gallwch chi eu hadnabod o'r cliwiau gweledol?

Os ydych chi'n nabod y logo, peidiwch â chyhoeddi'r ateb i bawb!

Am yr ateb, cliciwch yma.

Oes angen help llaw arnoch chi?

Am yr ateb, cliciwch yma.

Gorau arf, arf dysg?

Am yr ateb, cliciwch yma.

Helo! Chi eisiau cliw?

Am yr ateb, cliciwch yma.

Edrychwch at Dewi Sant am ysbrydoliaeth.

Am yr ateb, cliciwch yma.

I'r ifanc mewn oed a mewn ysbryd?

Am yr ateb, cliciwch yma.

Fydd dim heddwch tan i chi gael hwn.

Am yr ateb, cliciwch yma.

Goreuon y gorllewin?

Am yr ateb, cliciwch yma.

Dyma i chi ddarn bach iawn o'r logo.

Am yr ateb, cliciwch yma.

Dewch nawr blantos, chi'n nabod hwn?

Am yr ateb, cliciwch yma.