Corff Llansawel: Arestio ail ddyn

  • Cyhoeddwyd
Kevin Mahoney
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu eisiau darganfod y dillad yr oedd Mr Mahoney yn eu gwisgo

Mae'r heddlu wedi arestio ail ddyn mewn cysylltiad ag ymchwiliad i farwolaeth dyn yn Llansawel ger Castell-nedd yr wythnos ddiwethaf.

Cafodd Kevin Barry Mahoney, 46, ei ddarganfod yn farw ger Stryd Thomas am 09:45 ar 6 Ionawr.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod dyn 31 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio a'i fod yn y ddalfa.

Mae dyn 44 oed, oedd wedi ei arestio mewn cysylltiad â'r farwolaeth, wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

Nid yw achos marwolaeth Mr Mahoney wedi ei gadarnhau eto.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Rob Cronick bod yr ymchwiliad yn parhau a bod yr heddlu yn awyddus i ddod o hyd i rai o ddillad ac eitemau personol Mr Mahoney.

"Roedd yn gwisgo jîns, esgidiau gwyn, het a siaced dywyll pan gafodd ei weld ar CCTV mewn siop leol," meddai.

"Rydyn ni'n apelio ar unrhyw un sy'n gwybod lle mae dillad neu eitemau personol Kevin Mahoney i gysylltu. Gallai'r wybodaeth fod yn hanfodol i'r tîm ymchwilio."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555111.