Ateb y Galw: Iwan Roberts

  • Cyhoeddwyd
Mae Iwan yn lais cyfarwydd ar Camp Lawn ar BBC Radio Cymru

Y sylwebydd pêl-droed a chyn ymosodwr Cymru Iwan Roberts sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddo gael ei enwebu gan Malcolm Allen yr wythnos diwethaf.

Beth ydy dy atgof cyntaf?

Mynd i Anfield i weld Lerpwl v Caerlyr pan ro'n i'n bump oed.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Barbara Windsor yn y ffilmiau 'Carry On'.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Anghofio tynnu fy nannedd gosod allan cyn gêm yn erbyn Nottingham Forest. Roedd y gêm yn fyw ar y teledu ac mi ddaliodd y camera fi'n dod oddi ar y cae hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf i dynnu fy nannedd a'u rhoi nhw i'r hyfforddwr.

Disgrifiad o’r llun,
Y dannedd gosod yn saff yn y stafell newid!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Dwi'n reit feddal a bod yn onest ac yn debygol o grio yn aml efo newyddion drwg.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Bwyta gormod o 'nialwch.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant, Harlech. Cwrs gwych a golygfeydd anhygoel.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Mi oedd hi mor dda 'dwi wedi anghofio amdani.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Gwladgarol, pwrpasol a thaclus.

Disgrifiad o’r llun,
Iwan yn ei gyfnod barfog

Beth yw dy hoff lyfr?

'Bravo Two Zero' gan Andy McNab.

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Fy Jeans Nudie - y jîns gora' yn y byd.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Entourage.

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fyddai'n chwarae dy ran di?

Os na fyddai Leonardo DiCaprio ar gael, yna Rhys Ifans.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd rhaid i Leo dyfu barf well na honna i chwarae rhan Iwan Roberts yn ei gyfnod barfog!

Dy hoff albwm?

Kasabian gan Kasabian.

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydy dy ffefryn a beth fyddai'r dewis?

Prif gwrs a steak a chips bob noson o'r wythnos.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

'Swn i wedi licio cael sgiliau Lionel Messi am ddiwrmod.

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Jonathan Davies

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyn chwaraewr proffesiynol yn paratoi'n drylwyr cyn gafael yn y meic 'na