Ateb y Galw: Jonathan Davies

  • Cyhoeddwyd
jonathan

Y sylwebydd rygbi a chyn-gapten Cymru Jonathan Davies, sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddo gael ei enwebu gan Iwan Roberts.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Mynd lawr i Langennydd gyda mam a dad pan o'n i'n grwt ifanc.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Karen Hughes yn Ysgol y Gwendraeth. Digwydd bod mae nai Karen, Steffan, yn chwarae i'r Scarlets nawr.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Yn ystod gêm ryngwladol rhywdro ro'n i ishe mynd i'r tŷ bach. Yn yr huddle hanner amser es i lawr ar un benglin a dechra gwneud, ac yna cododd y bois a gadael fi yna ar fy nghwrcwd.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Jonathan groeso mawr pan ddaeth yn ôl i Gymru i chwarae rygbi'r undeb. Enillodd gapiau dros Gymru a Phrydain Fawr yn y gêm dri ar ddeg

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Unrhyw adeg pan fo'r plant yn gwneud rhywbeth i fy ngwneud i'n prowd.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Bwyta'n rhy gloi a pigo fy ewinedd.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Ar lan y môr rhywle ar y Gŵyr - perffaith o le.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Dwi'n lwcus i gael llawer o nosweithiau cofiadwy, ond y rhai mwya' arbennig i fi yw pan dwi efo fy ffrindie a theulu a joio cwpl o beints ac ymlacio.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Ffyddlon, neis a chyfeillgar.

Beth yw dy hoff lyfr?

Rwy'n darllen lot, ac yn mwynhau llyfrau James Patterson. Rwy' hefyd yn mwynhau hunangofiannau - yn ddiweddar rhai Mike Tyson ac Andre Agassi.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Jonathan mor adnabyddus, mae ganddo fe raglen wedi ei enwi ar ei ôl!

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Es i weld 'Daddy's Home' gyda Will Ferrell a Mark Wahlberg efo'r ferch - roedd e'n eitha da. A nes i weld 'Spectre' cyn y Nadolig hefyd.

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fyddai'n chwarae dy ran di?

Yn ifanc Leonardo DiCaprio, ond dyddiau 'ma Robert De Niro.

Dy hoff albwm?

Unrhywbeth gan Coldplay.

Disgrifiad o’r llun,
Pwy ddywedodd bod yn rhaid i sylwebwyr fod yn ddi-duedd! Jonathan wedi gwirioni gyda buddugoliaeth Cymru dros Loegr yn 2013

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydi dy ffefryn a beth fyddai'r dewis?

Prif gwrs: cinio dydd Sul, cyw iâr neu cig eidion

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Rory McIlroy - dwlen i gael ei sgiliau fe gyda'r clubs.

Pwy sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Tom Shanklin