BBC Cymru Fyw

Ateb y Galw: Jonathan Davies

Published
Y sylwebydd rygbi a chyn-gapten Cymru Jonathan Davies, sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddo gael ei enwebu gan Iwan Roberts.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Mynd lawr i Langennydd gyda mam a dad pan o'n i'n grwt ifanc.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Karen Hughes yn Ysgol y Gwendraeth. Digwydd bod mae nai Karen, Steffan, yn chwarae i'r Scarlets nawr.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Yn ystod gêm ryngwladol rhywdro ro'n i ishe mynd i'r tŷ bach. Yn yr huddle hanner amser es i lawr ar un benglin a dechra gwneud, ac yna cododd y bois a gadael fi yna ar fy nghwrcwd.
image captionCafodd Jonathan groeso mawr pan ddaeth yn ôl i Gymru i chwarae rygbi'r undeb. Enillodd gapiau dros Gymru a Phrydain Fawr yn y gêm dri ar ddeg

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Unrhyw adeg pan fo'r plant yn gwneud rhywbeth i fy ngwneud i'n prowd.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Bwyta'n rhy gloi a pigo fy ewinedd.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Ar lan y môr rhywle ar y Gŵyr - perffaith o le.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Dwi'n lwcus i gael llawer o nosweithiau cofiadwy, ond y rhai mwya' arbennig i fi yw pan dwi efo fy ffrindie a theulu a joio cwpl o beints ac ymlacio.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Ffyddlon, neis a chyfeillgar.

Beth yw dy hoff lyfr?

Rwy'n darllen lot, ac yn mwynhau llyfrau James Patterson. Rwy' hefyd yn mwynhau hunangofiannau - yn ddiweddar rhai Mike Tyson ac Andre Agassi.
image captionMae Jonathan mor adnabyddus, mae ganddo fe raglen wedi ei enwi ar ei ôl!

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Es i weld 'Daddy's Home' gyda Will Ferrell a Mark Wahlberg efo'r ferch - roedd e'n eitha da. A nes i weld 'Spectre' cyn y Nadolig hefyd.

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fyddai'n chwarae dy ran di?

Yn ifanc Leonardo DiCaprio, ond dyddiau 'ma Robert De Niro.

Dy hoff albwm?

Unrhywbeth gan Coldplay.
image captionPwy ddywedodd bod yn rhaid i sylwebwyr fod yn ddi-duedd! Jonathan wedi gwirioni gyda buddugoliaeth Cymru dros Loegr yn 2013

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydi dy ffefryn a beth fyddai'r dewis?

Prif gwrs: cinio dydd Sul, cyw iâr neu cig eidion

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Rory McIlroy - dwlen i gael ei sgiliau fe gyda'r clubs.

Pwy sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Tom Shanklin