Gwyliau ysgol: Penaethiaid sydd â'r 'hawl' i ganiatáu

Cyhoeddwyd

Mae'r gweinidog addysg wedi cadarnhau mai penderfyniad penaethiaid ysgolion ydi caniatáu gwyliau i ddisgyblion yn ystod y tymor.

Roedd Huw Lewis yn bryderus bod dryswch ynghylch y sefyllfa ac nad oedd rhai cynghorau yn cydymffurfio gyda'r rheolau.

Mewn llythyr at awdurdodau lleol, dywedodd Mr Lewis bod rhai ohonyn nhw wedi cam-ddeall y drefn drwy wrthod caniatáu unrhyw wyliau o gwbl.

Bydd Mr Lewis hefyd yn ysgrifennu at benaethiaid ysgolion yng Nghymru i'w hatgoffa mai eu penderfyniad nhw ydi cymeradwyo hyd at 10 diwrnod o absenoldeb yn ystod y tymor.

Mae'r gweinidog addysg yn pwysleisio nad mater i gynghorau ydi hyn.

Disgrifiad o’r llun,
Penderfyniad penaethiaid ydi caniatau gwyliau ysgol yn ystod y tymor, meddai'r gweinidog addysg

'Dryswch'

Yn ôl y rheolau, ni ddylai mwy na 10 diwrnod i ffwrdd o'r ysgol yn ystod y tymor gael ei ganiatáu oni bai fod "amgylchiadau arbennig".

Mynegodd cadeirydd un o bwyllgorau'r Cynulliad ei bryder ym mis Rhagfyr bod dryswch ynghylch y sefyllfa.

Dywedodd William Powell bod nifer o gynghorau yn cynghori ysgolion yn anghywir i ganiatáu gwyliau yn ystod tymor a bod rhai yn gofyn i benaethiaid i beidio cymeradwyo hynny o gwbl.

Gall nifer y dyddiau y mae disgyblion yn eu treulio ar wyliau yn ystod tymor ysgol effeithio ar berfformiad yr ysgol yn y drefn o ddynodi perfformiad ysgolion.

Hawl i benaethiaid

Yn y llythyr at gyfarwyddwyr addysg cynghorau, dywedodd Mr Lewis: "Dw i wedi bod yn glir iawn ynghylch sut y dylai'r drefn o gymryd gwyliau yn ystod tymor ysgol weithredu yng Nghymru.

"Mae'r rheoliadau yng Nghymru yn rhoi'r hawl i benaethiaid ganiatáu awdurdodi absenoldeb.

"Mae'r term amgylchiadau arbennig yn ymwneud â cheisiadau o absenoldeb o fwy na deg diwrnod ysgol.

"Rwy'n bryderus ynghylch y nifer cynyddol o esiamplau sy'n dod i fy sylw sy'n awgrymu nad yw'r rheoliadau yn cael eu gweithredu fel sy'n cael ei amlinellu uchod."

'Cam ymlaen'

Dywedodd Mr Powell, cadeirydd y pwyllgor deisebau a ymchwiliodd i'r mater, bod llythyr Mr Lewis yn "gam ymlaen" i'r rheiny oedd dymuno cymryd gwyliau yn ystod tymor ysgol.

"Ers cryn amser bellach, mae cynghorau penodol yng Nghymru wedi bod yn rhan o gêm sinigaidd o 'basio'r parsel' ar y mater," meddai.

"Mae hi'n amlwg mai bwriad y gweinidog, yn groes i beth sy'n digwydd yn Lloegr, yw y dylai parchu hawl penaethiaid unigol."