'Teimladau cymysg' am Corbyn, medd Carwyn Jones

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gallai Corbyn fod yn "gyfuniad" o gymorth a rhwystr yn ymgyrch Llafur yn etholiadau'r Cynulliad, medd Carwyn Jones

"Teimladau cymysg" sydd yna yng Nghymru am arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn, yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Mae Mr Jones yn ofni y bydd penawdau negyddol am rwygiadau o fewn rhengoedd Llafur yn effeithio ar berfformiad y blaid yn etholiadau'r Cynulliad ar 6 Mai.

"Dyw e ddim yn helpu, rwy'n gwybod y caiff e effaith ar rai bobl am eu bod nhw'n cael eu newyddion o Lundain. Rwyf i eisiau gweld plaid unedig, sydd ddim yn ffraeo," meddai.

Ychwanegodd Carwyn Jones na fyddai Llafur yn Llundain yn chwarae rhan yn yr ymgyrch etholiadol ond y byddai 'na groeso i unrhyw gefnogaeth ar lawr gwlad.

'Ymgyrch Gymreig'

Wrth ymateb i gwestiwn a fyddai Jeremy Corbyn yn gymorth neu rwystr, dywedodd y prif weinidog:

"Cyfuniad. Byddwn i'n pwysleisio, ac rwyf wedi gwneud hynny ar y stepen drws, mai ymgyrch Gymreig yw hon dan ofal Llafur Cymru, gyda pholisïau Cymreig, maniffesto Cymreig, i gyd wedi'u cynhyrchu yng Nghymru, does dim dylanwad o San Steffan."

Dywedodd y byddai Llafur yn ymladd yr etholiad gyda "phwll dyfn o dalent", ond y byddai unrhyw unigolion newydd yn gorfod aros peth amser cyn cael rôl mewn unrhyw lywodraeth Lafur yn y dyfodol.

"Dyw hi ddim yn gyfrinach, dydw i ddim yn berson sy'n rhoi pobl mewn yn syth bin yn gyffredinol. Rwyf o'r farn fod pobl angen ychydig o brofiad i ddatlbygu'r dalent sydd ganddyn nhw'n barod. Os y'ch chi'n dod mewn i rywbeth yn weddol newydd, byddai'n eithriad i rywun ddod yn weinidog o'r dechrau."

Wrth gyfeirio at ei ddyfodol ei hun, dywedodd Carwyn Jones nad oedd wedi meddwl y tu hwnt i fis Mai ac mai ei uchelgais yw ennill ei sedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a dychwelyd fel prif weinidog.

Bydd rhagor am sylwadau Carwyn Jones ar raglen Y Sgwrs ar S4C nos Fercher, 13 Ionawr am 21:30, gyda Bethan Rhys Roberts a Vaughan Roderick.

Straeon perthnasol