Carchar i yrrwr wedi iddo gyfaddef lladd bachgen

  • Cyhoeddwyd
Hamid Ali Khan
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Hamid Ali Khan ei daro gan gar Audi S3 gwyn ar Heol Parc Ninian

Mae gyrrwr wedi ei ddedfrydu i bedair blynedd a hanner o garchar wedi iddo gyfaddef achosi marwolaeth bachgen 12 oed drwy yrru'n beryglus.

Mae e hefyd wedi ei wahardd rhag gyrru am dair blynedd.

Roedd Hamid yn ceisio croesi cyffordd ar Heol Parc Ninan yn ardal Glan yr Afon yng Nghaerdydd ar y pryd.

Ffynhonnell y llun, Heddlu'r de
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr fod Calvin Markall wedi "gyrru'n hollol anghyfrifol"

Plediodd Markall, o Dredelerch, yn euog i'r cyhuddiad yn ei erbyn yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau diwethaf.

Gyrru 'hollol anghyfrifol'

Wrth ei ddedfrydu i bedair blynedd a hanner yn y carchar, dywedodd y barnwr, Thomas Crowther QC, fod Markall wedi gyrru'n "hollol anghyfrifol", ac na allai unrhyw ddedfryd atgyweirio'r difrod sydd wedi ei achosi.

Ychwanegodd fod Markall wedi dangos edifeirwch.

"Efallai y gallwch chi," dywedodd y barnwr, "fel finnau ryfeddu at urddas a dyngarwch tad Hamid, sy'n dweud nad yw'n teimlo unrhyw ddicter."