BBC Cymru Fyw

Monitor newydd i'r Gymraeg ym Mhatagonia

Published

Mae Rhisiart Arwel wedi ei benodi'n Fonitor Academaidd newydd Prosiect yr Iaith Gymraeg ym Mhatagonia.

Bydd yn olynu Gareth Kiff yn y gwaith o oruchwylio safonau dysgu a datblygiad y cynllun yn nhalaith Chubut yn y Wladfa.

Yn wreiddiol o Ddinbych, mae Rhisiart Arwel ar hyn o bryd yn gweithio fel Swyddog Cymraeg y Gweithle yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd, ac fel Tiwtor Cymraeg i Oedolion.

Mae ganddo brofiad yn barod o weithio ym Mhatagonia. Yn ystod 2013, bu'n gweithio fel swyddog datblygu a thiwtor Cymraeg ym Mhatagonia fel rhan o Brosiect yr Iaith Gymraeg.

Dathlu'r 20 'yn gyfle i edrych ymlaen'

Dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at "gael cydweithio gyda thîm brwdfrydig a gweithgar y prosiect, yma yng Nghymru ac yn Ariannin".

Ychwanegodd: "Mae gen i brofiad helaeth o ddysgu Cymraeg ac o fyw a gweithio yn y Wladfa, a bydd hyn yn amlwg yn gaffaeliad mawr wrth imi ymgymryd â'r gwaith pwysig yma."

Cafodd Prosiect yr Iaith Gymraeg ei sefydlu ym 1997 i hyrwyddo a datblygu'r iaith Gymraeg yn nhalaith Chubut yn Ariannin.

Mae Rhisiart yn gweld dathlu 20 oed y cynllun flwyddyn nesa' yn gyfle i edrych ar bethau o'r newydd.

"Mae'n gyfle i feddwl am ffordd wahanol o wneud pethe a symud pethau 'mlaen," meddai.

"Mae gen i barch mawr at waith a chyfraniad Gareth Kiff, y Monitor blaenorol, a'r her fawr imi fydd datblygu ac adeiladu ar y gwaith pwysig a wnaed gan Gareth.

"Yn ddi-os, mae'n rhaid hefyd cydnabod cyfraniad mawr Robert Owen Jones, y Monitor gwreiddiol, a fu'n gweithio mor frwd a gweithgar am gyfnod hir ers dechrau'r Prosiect."

Bydd yn dechrau ar ei waith yn gynnar yn 2016.