Capeli: Perygl o wanhau heb newid, medd Dr Geraint Tudur

  • Cyhoeddwyd
geraint tudurFfynhonnell y llun, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Mae un o arweinwyr eglwysi mwyaf blaenllaw Cymru wedi rhybuddio bod capeli mewn perygl o wanhau os nad oes mwy yn cael ei wneud i gysylltu gyda chymunedau.

Mewn erthygl i adran gylchgrawn Cymru Fyw, fe ddywedodd y Parchedig Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, fod capeli Cymru "wedi colli cysylltiad efo'u cymunedau".

Meddai Dr Tudur: "Mae llai na deg y cant ohonom ni yn addoli'n rheolaidd. Mae cyflwr Cymru'n waeth na Lloegr, a dwi'n meddwl bod ni'n waeth na'r Alban hefyd.

"Yn y gorffennol, mae'n capeli ni wedi colli cysylltiad efo'u cymunedau. Maen nhw'n bodoli yn y gymuned, ond dydy pobl ddim yn gwbod be' sy'n mynd ymlaen yn y capel, ac yn fras, dydi pobl yn y capel ddim yn cymryd diddordeb mewn be' sy'n digwydd yn y gymuned, felly maen nhw wedi gwahanu.

"Be' mae eglwysi yn sylweddoli rwan ydy bod hynny'n gamgymeriad a bod rhaid cymryd diddordeb yn y gymuned a dangos sut maen nhw'n gallu ffitio mewn, be' allen nhw ei gynnig."

'Angen am newid'

Dros y Sul, cafodd y gwasanaeth olaf ei gynnal yng nghapel hanesyddol Silho yn Abertawe wedi i ymgyrchwyr fethu ag achub yr adeilad.

"Mae'n rhaid i ni fynegi'r ffydd mewn iaith sy'n ddealladwy, mewn ffordd mae pobl yn medru uniaethu, a 'da ni wedi methu gneud hynny," ychwanegodd Dr Tudur. "Dyna ydi'r her a'r sialens i ni - derbyn yr angen am newid.

"Unwaith mae aelodau capeli yn cymryd diddordeb yn eu cymuned, mae'r gymuned yn cymryd diddordeb ynddyn nhw - mae'n gweithio ddwy ffordd.

"A than 'neith eglwysi ddechrau meddwl fel'na, maen nhw'n mynd i gario 'mlaen i fynd yn wannach ac yn wannach."