Cost oedi canolfan Pontio ym Mangor bron yn £1 miliwn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pontio
Disgrifiad o’r llun,
Fe agorodd canolfan Pontio dros flwyddyn yn hwyrach na'r disgwyl

Mae Prifysgol Bangor yn dweud fod y gost yn sgil yr oedi wrth adeiladu'r ganolfan gelfyddydau Pontio wedi cyrraedd bron i £1 miliwn.

Fe agorodd yr adeilad newydd ym mis Rhagfyr 2015, dros flwyddyn yn hwyrach na'r disgwyl yn Hydref 2014.

Mae Prifysgol Bangor yn dweud eu bod wedi colli £633,000 o'r incwm yr oeddynt yn disgwyl ei wneud drwy werthiant tocynnau yn ystod y cyfnod.

Ac roedd rhaid gwario £280,000 ar gostau canslo sioeau a gwneud taliadau "ewyllys da" i gwsmeriaid oedd eisoes wedi prynu tocynnau.

Mae'r ffigurau wedi dod i law yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth.

Beth sydd dal yn aneglur ydi manylion y cytundeb rhwng y Brifysgol a'r contractwyr, Galliford Try, ynglŷn â phwy fydd yn talu am unrhyw gostau ychwanegol i'r gwaith adeiladu.

Dydy'r brifysgol ddim yn fodlon rhyddhau'r wybodaeth yma oherwydd sensitifrwydd masnachol y cytundeb.

Ffynhonnell y llun, Pontio

Mewn datganiad i BBC Cymru, dywedodd Prifysgol Bangor:

"Roedd yr oedi cyn agor Pontio yn siomedig i bawb. Fodd bynnag, mae'r ganolfan bellach ar agor ac mae miloedd eisoes wedi ymweld â'r adeilad. Ar ddiwedd y mis hwn, bydd myfyrwyr hefyd yn dechrau mynychu darlithoedd yn yr adeilad a bydd Undeb y Myfyrwyr yn symud i'w swyddfeydd newydd.

"Er bod yr oedi wedi arwain at gostau ychwanegol, dylem nodi na fu gwariant ar gynyrchiadau yn ystod y cyfnod, ac nid oedd costau am redeg yr adeilad dros y cyfnod 'chwaith. Fel y byddwch yn disgwyl, rydym yn parhau i gynnal trafodaethau gyda'r cwmni adeiladu, ac ni fydd y sefyllfa ariannol derfynol yn wybyddus am beth amser."

Mae'r aelod cynulliad lleol, Alun Ffred Jones wedi dweud ei fod yn gobeithio y bydd mwy o fanylion yn cael ei ddatgelu maes o law.