Achub dringwyr oedd ar goll dros nos yn Eryri

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Hofrennydd yn cyrraedd i gludo'r dynion oddi ar y mynydd

Mae dau ddyn aeth i drafferthion ar fynydd yn Eryri dros nos wedi cael eu hachub.

Fe wnaeth timau achub mynydd ail-ddechrau'r chwilio yn ardal Glyder Fach fore Iau, ar ôl i'r tywydd atal eu hymdrechion nos Fercher.

Roedd timau o Ddyffryn Ogwen, Llanberis ac Aberglaslyn a hofrennydd achub Gwylwyr y Glannau Caergybi yn chwilio'r ardal.

Cafodd y dynion, 35 a 40 oed o ardal Sir Efrog, eu cludo oddi ar y mynydd gan yr hofrennydd. Nid oedden nhw wedi eu hanafu.

Disgrifiad o’r llun,
Aelodau o'r tîm achub mynydd yn ystod y chwilio

Amodau gwael

Dywedodd Tîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen fore Iau bod cymylau trwchus wedi achosi trafferthion ac nad oedd modd cysylltu gyda'r dynion ar eu ffonau.

Fe wnaeth y dringwyr alw'r gwasanaethau brys am tua 17:30 nos Fercher, ac fe gafodd hofrennydd ei yrru i chwilio amdanyn nhw.

Dywedodd y tîm achub bod 15 o bobl wedi bod allan dros nos yn chwilio.

Mi lwyddon nhw gysylltu efo'r dynion, ond roedd rhaid iddyn nhw adael y safle tua 02:00 fore Iau oherwydd amodau gwael.