BBC Cymru Fyw

Rhybudd melyn am eira a rhew gan y Swyddfa Dywydd

Published
image copyright@craigtitchener
image captionEira ym Mlaenafon, Torfaen
Mae rhybudd melyn am eira a rhew yn dod i rym ar gyfer Cymru gyfan nos Iau.
Mae rhybudd y Swyddfa Dywydd mewn grym o 18:00 nos Iau tan 11:00 fore Gwener ac mae'r rhagolygon yn dweud y gallai hyd at 10cm o eira ddisgyn ar dir uchel.
Bydd y cawodydd o eira ac eirlaw yn symud drwy Gymru o'r gogledd tuag at y de-ddwyrain.
Gallai'r eira achosi problemau i deithwyr ac "amodau gyrru anodd," yn ôl y Swyddfa Dywydd.
Mae'r tywydd eisoes wedi achosi problemau yng ngogledd Cymru wrth i'r A542 yn Llangollen gael ei chau am gyfnod.
Roedd yr A494 rhwng Rhuthun a'r Wyddgrug ar gau am gyfnod wrth i lori fynd yn sownd mewn eira.
image copyrightTwitter/@Miss_KES
image captionRoedd eira fore Iau yn Rhosesmor, Sir y Fflint